กองทุนประกัน อนุมัติจ่ายเงินเจ้าหนี้โควิดแล้ว 3.1 หมื่นราย วงเงิน 2,565 ล้าน

เงินเคลมโควิด

กองทุนประกันวินาศภัย อนุมัติจ่ายเงินเจ้าหนี้โควิด 4 บริษัทปิดกิจการแล้วกว่า 2,565 ล้านบาท จำนวน 31,437 ราย

วันที่ 27 มกราคม 2566 กองทุนประกันวินาศภัย (กปว.) รายงานความคืบหน้าการชำระหนี้ให้ผู้เอาประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากบริษัทประกันวินาศภัยจำนวน 4 บริษัท ที่ถูกปิดกิจการจากผลกระทบจ่ายเคลมสินไหมประกันภัยโควิด-19 ว่า จนถึงวันที่ 26 ม.ค.2566 ที่ผ่านมา มียอดรวมเงินอนุมัติจ่ายทั้งสิ้น 2,565.22 ล้านบาท

โดยพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยของ 4 บริษัท ประกอบด้วย 1.บมจ.เอเชียประกันภัย 1950 จำนวน 10,051 คำขอ 2.บมจ.เดอะวันประกันภัย จำนวน 9,139 คำขอ 3.บมจ.ไทยประกันภัย จำนวน 5,880 คำขอ และ4.บมจ.อาคเนย์ประกันภัย อีกจำนวน 6,367 คำขอ ยอดรวมทั้งสิ้น 31,437 คำขอ

และในเดือน ม.ค.2566 ได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยรวม 5,331 คำขอ ประกอบด้วย 1.บมจ.เอเชียประกันภัย 1950 จำนวน 1,268 คำขอ 2.บมจ.เดอะวันประกันภัย จำนวน 1,284 คำขอ 3.บมจ.ไทยประกันภัย จำนวน 1,274 คำขอ และ 4.บมจ. อาคเนย์ประกันภัย อีกจำนวน 1,505 คำขอ

Advertisment