เช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่าน-ไม่ผ่าน คลังประชุมบ่ายนี้ เตรียมประกาศ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กระทรวงการคลัง ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม บ่ายวันนี้ พิจารณาเกี่ยวกับการประกาศผ่าน-ไม่ผ่าน คุณสมบัติ ก่อนออกประกาศ

วันที่ 30 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงการคลังแจ้งว่า บ่ายวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ซึ่งหลังจากนั้นจะมีการประกาศเกี่ยวกับผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) ปี 2565

ทั้งนี้ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) ซึ่งเปิดลงทะเบียนมาต้้งแต่เมื่อเดือนตุลาคม 2565 มียอดผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลและมีสถานะแสดงข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์” ที่ประกาศไป 3 รอบ จำนวนทั้งสิ้น 19,647,241 ราย จากจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 22,295,183 ราย

Advertisement

โดยการตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่าน-ไม่ผ่าน ทางออนไลน์ มีขั้นตอนดังนี้

  •  เข้าไปที่เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th
  •  คลิกเมนู “ตรวจสอบสถานการณ์ลงทะเบียน”
  •  กรอก “เลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก” และระบุ “วัน เดือน และ พ.ศ. ที่เกิด”
  •  คลิก ตรวจสอบข้อมูล
  •  ระบบแสดงสถานะการลงทะเบียน/ตรวจสอบ

ก่อนหน้านี้ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง ระบุว่า ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คาดว่าจะเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2566 นี้เป็นต้นไป