กรุงศรีฯ ยืดชำระคืนเงินกู้ 450 ล้าน ให้กองทรัสต์ศรีพันวา จนถึงสิ้น ก.ย. 66

โรงแรมศรีพันวา ภูเก็ต

ธนาคารกรุงศรีฯ ยืดเวลาชำระคืนเงินกู้ 450 ล้านบาท ให้กองทรัสต์ “โรงแรมศรีพันวา” จนถึง 30 ก.ย. 66 แต่ต้องจ่ายดอกเบี้ย MLR และผ่อนชำระเงินต้นเป็นรายเดือน

วันที่ 31 มกราคม 2566 นางวิไล อินทกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จำกัด รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ตามที่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา (SRIPANWA) ได้มีการทำสัญญากู้ยืมเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 จำนวน 450 ล้านบาท โดยมีกำหนดชำระคืนในวันที่ 21 ธันวาคม 2565

และโดยที่ธนาคารได้มีการขยายระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ตามสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวจากกำหนดเดิมเป็นวันที่ 31 มกราคม 2566 ตามที่ได้เรียนแจ้งแล้วในหนังสือที่อ้างถึงนั้น ธนาคารกรุงศรีฯได้พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาครบกำหนดชำระคืนเงินกู้ตามสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าว เป็นภายในวันที่ 30 กันยายน 2566

Advertisement

โดยกำหนดให้ SRIPANWA ชำระดอกเบี้ยในอัตรา MLR ของธนาคาร และผ่อนชำระเงินต้นเป็นรายเดือน ดังนี้

– เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2566 ชำระเดือนละ 5 ล้านบาท
– เดือนพฤษภาคม-กรกฏาคม 2566 ชำระเดือนละ 6 ล้านบาท
– เดือนสิงหาคม 2566 ชำระ 11 ล้านบาท
– เดือนกันยายน 2566 ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด