อาคม ตั้งกรรมการสรรหาบอร์ด ธปท. แทน ‘รพี-สุภัค-ปกรณ์’

รมว.คลังเซ็นตั้ง 7 อรหันต์ เดินหน้าสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิบอร์ดแบงก์ชาติ แทน “รพี-สุภัค-ปกรณ์” จ่อครบวาระ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง ได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เนื่องจากในปีนี้ จะมีกรรมการที่ครบวาระดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายรพี สุจริตกุล, นายสุภัค ศิวะรักษ์ และ นายปกรณ์ นิลประพันธ์

โดยคณะกรรมการคัดเลือกที่ รมว.คลังแต่งตั้ง มีด้วยกัน 7 ราย ได้แก่ 1.นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์ 2.นางอรรชกา ศรีบุญเรือง อดีต รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.นายวรวิทย์ จำปีรัตน์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

4.คุณพรทิพย์ จาละ อดีตเลขาธิการกฤษฎีกา 5.นายทศพร ศิริสัมพันธ์ อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 6.นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ อดึต รมช.คลัง และ นายวิรไท สันติประภพ อดีตผู้ว่าการ ธปท.