เปิด 3 ขั้นตอนวิธีคำนวณก่อนตัดสินใจรีไฟแนนซ์บ้าน

ธปท.เปิด 3 วิธีคิดก่อนตัดสินใจรีไฟแนนซ์ “ประหยัดดอกเบี้ยเท่าไร-ค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้าง-คุ้มค่าที่จะรีไฟแนนซ์หรือไม่” ย้ำหากประหยัดเงินได้น้อย แนะเจรจาธนาคารลดดอกเบี้ยแทน

วันที่ 12 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เปิด 3 ขั้นตอนคิดก่อนรีไฟแนนซ์บ้าน เพื่อลดภาระดอกเบี้ยในการผ่อนชำระ โดยส่วนใหญ่ลูกค้าจะเริ่มมองหาสถาบันการเงินแห่งใหม่เพื่อรีไฟแนนซ์บ้าน หลังผ่อนชำระครบ 3 ปี ซึ่งธปท.ได้เปิดข้อมูลประกอบการตัดสินใจรีไฟแนนซ์ ดังนี้

รีไฟแนนซ์บ้าน

1.ประหยัดดอกเบี้ยเท่าไร
เช่น ดอกเบี้ยที่ประหยัดได้ = เงินต้น คูณ อัตราดอกเบี้ยที่ประหยัดได้ คูณ จำนวนปี
-เงินต้น คือ จำนวนเงินต้นที่จะรีไฟแนนซ์ไปธนาคารใหม่
-อัตราดอกเบี้ยที่ประหยัดได้ = อัตราดอกเบี้ยของธนาคารเดิม – อัตราดอกเบี้ยของธนาคารใหม่เสนอ

2.ค่าใช้จ่ายในการรีไฟแนนซ์มีอะไรบ้าง
-ค่าปรับกรณีไถ่ถอนสินเชื่อก่อนกำหนด
-ค่าประเมินหลักประกัน
-ค่าจดจำนองหลักประกัน


3.คุ้มค่าที่จะรีไฟแนนซ์หรือไม่
-เปรียบเทียบข้อ 1 และ 2 เพื่อดูว่าคุ้มค่าหรือไม่ที่จะรีไฟแนนซ์
ทั้งนี้ ผลลัพธ์ถ้าประหยัดได้เพียงเล็กน้อย หรือค่าใช้จ่ายการรีไฟแนนซ์มากกว่าดอกเบี้ยที่ประหยัดได้ก็ไม่ควรรีไฟแนนซ์ แต่ลองเจรจาขอลดอัตราดอกเบี้ยกับธนาคารเดิมแทน