หุ้น DR อิงหุ้นเกม-ประกันในจีน เริ่มซื้อขายวันนี้วันแรก

หุ้น
ภาพจาก PIXABAY

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดพิธีซื้อขายวันแรกใน DR ตัวใหม่ NETEASE80-PINGAN80 อ้างอิงในหุ้นเกมและประกันชั้นนำในจีน

วันที่ 15 มีนาคม 2566 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR) วันแรก ลงทุนในตลาดหุ้นจีน ซึ่งออกโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 หลักทรัพย์ ได้แก่

1.NETEASE80

ลงทุนในหุ้นเกมของจีน อ้างอิงหุ้นสามัญของบริษัท เน็ตอีส อิงค์ (NetEase, Inc.) (“NetEase”) ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (The Stock Exchange of Hong Kong) เขตปกครองพิเศษฮ่องกง

Advertisement

2.PINGAN80

ลงทุนในบริษัทประกันของจีน อ้างอิงหุ้นสามัญของบริษัท ผิง อัน อินชัวรันซ์ (กรุ๊ป) ออฟ ไชน่า จำกัด (Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.) (“Ping An”) ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (The Stock Exchange of Hong Kong) เขตปกครองพิเศษฮ่องกง

โดยกลยุทธ์การลงทุนสำหรับ NETEASE80 สามารถซื้อและลงทุนตามตัวแม่ได้เลย เนื่องจากค่อนข้างมีอัพไซด์ที่ดี ส่วนในฝั่งของ PINGAN80 แม้ระยะสั้นอาจจะมีผันผวนเล็กน้อยแต่สามารถถัวเฉลี่ยได้เรื่อย ๆ เนื่องจากภาพระยะกลางถึงระยะยาว ยังมีโอกาสเติบโตได้อีก

ทั้งนี้ การซื้อขาย DR จึงเปรียบเสมือนการเปิดประตูบานใหม่สู่โอกาสการลงทุนในต่างประเทศ ที่นอกจากจะช่วยลดขั้นตอนและความยุ่งยากจากการลงทุนโดยตรงแล้ว ยังสามารถซื้อขายเป็นสกุลเงินบาทได้อีกด้วย โดยนักลงทุนที่มีพอร์ตหุ้น ก็ลงทุน DR ซื้อ-ขาย ด้วย Streaming เป็นสกุลเงินบาทได้ทันที

Advertisement