อธิบดีกรมศุลฯ ลาออกบอร์ด PTTEP มีผลวันนี้ (15 มี.ค.)

PTTEP

PTTEP แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ “พชร อนันตศิลป์” อธิบดีกรมศุลกากร ขอลาออกจากกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่ 15 มี.ค. 2566

วันที่ 15 มีนาคม 2566 บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. (PTTEP) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า นายพชร อนันตศิลป์ (อธิบดีกรมศุลกากร) ได้ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยการลาออกมีผล ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป