จิตตะฉลองครบ 11 ปี เล็งขยาย Ecosystem ทุกมิติการเงินส่วนบุคคล

จิตตะ ดอทคอม ครบรอบ 11 ปี
ตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จิตตะ ดอทคอม จำกัด

“จิตตะ ดอทคอม” สตาร์ตอัพ ฟินเทคสัญชาติไทยครบรอบ 11 ปี  เดินหน้าพัฒนาแพลตฟอร์มการลงทุนเน้นคุณค่า ควบคู่ไปกับการสร้างความรู้และทักษะทางการเงินการลงทุน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้คนไทย ด้วยการขยาย Ecosystem นำเทคโนโลยี มาให้บริการครอบคลุมทุกมิติการเงินส่วนบุคคล

วันที่ 20 มีนาคม 2566 นายตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จิตตะ ดอทคอม จำกัด ผู้นำสตาร์ตอัพฟินเทคสัญชาติไทย ที่เดินทางมาครบ 11 ปี เปิดเผยว่า ปัจจุบันสังคมไทยยังมีพื้นฐานความรู้ทางการเงินไม่เพียงพอที่จะวางแผนชีวิตการเงิน และสร้างรากฐานการเงินที่แข็งแรง เห็นได้จากวิกฤตโควิด-19 ที่เข้ามาทำให้ความเหลื่อมล้ำทางการเงินในสังคมไทยเพิ่มสูงขึ้น

โดยผลการวิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ตั้งแต่ปี 2560-2564 พบว่า โอกาสในการสะสม ความมั่งคั่งของคนไทยตกอยู่ในกลุ่มครัวเรือนรายได้สูงที่มีสินทรัพย์ทางการเงินกว่าครึ่งหนึ่งของครัวเรือนไทย ขณะที่กลุ่มครัวเรือนรายได้น้อยสุดมีสินทรัพย์ทางการเงินเพียง 2% เท่านั้น ซึ่งอยู่ในรูปเงินสดและเงินฝากเกือบทั้งหมด

บริหารการเงินคนไทยยังน่าเป็นห่วง

นอกจากนี้ ผลสำรวจระดับทักษะทางการเงินของคนไทยปี 2563 ยังพบว่า คนไทยมีพัฒนาการระดับทักษะทางการเงินอยู่ที่ 71% แต่ในแง่การบริหารการเงินยังน่าเป็นห่วงและสามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้ เช่น การคำนวณดอกเบี้ยทบต้น การกระจายความเสี่ยงในการลงทุน และมูลค่าเงินตามเวลา ซึ่งประเด็นเหล่านี้ล้วนเป็นหนึ่งในพื้นฐานความรู้ที่สำคัญ ในการวางแผนชีวิตการเงินและสร้างรากฐานการเงินที่แข็งแรง

ซีอีโอจิตตะกล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 11 ปีที่จิตตะได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในภาคการเงินการลงทุนของไทย เราเล็งเห็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยที่คนส่วนใหญ่ยังไม่มีความพร้อมทางการเงินทั้งเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอที่จะก้าวเข้าสู่วัยเกษียณ รวมถึงกลุ่มคนส่วนใหญ่ยังเข้าไม่ถึงโอกาสในการลงทุนที่มีคุณภาพ แม้จะสะสมเงินออมระดับหนึ่งแล้วก็ตาม แต่กลับไม่มีทางเลือก หรือมีความรู้มากพอที่จะเลือกสินทรัพย์ลงทุนได้อย่างเหมาะสม

ให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้

จิตตะในฐานะสตาร์ตอัพที่นำเทคโนโลยีมาพัฒนาการลงทุนเพื่อช่วยให้ชีวิตทางการเงินของคนไทยง่ายขึ้น ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความรู้และทักษะทางด้านการเงิน (Financial Literacy) ตลอด 11 ปีที่ผ่านมา จิตตะขยายขอบเขตธุรกิจ จากแพลตฟอร์มวิเคราะห์หุ้นด้วย AI มาสู่ธุรกิจกองทุนส่วนบุคคลในนามบลจ.จิตตะ เวลธ์​ เพื่อช่วยสร้างความมั่งคั่ง (Wealth) ให้ลูกค้าแล้ว

จิตตะยังให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้ที่จะเป็นเครื่องมือในการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้คนไทย ผ่านบทความเศรษฐกิจและการเงินการจัด Workshop และสร้างเว็บไซต์ความรู้ด้านการลงทุนระยะยาว PassiveWay.com เพื่อเป็นช่องทางการแบ่งปันข้อมูลความรู้การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการกระจายความเสี่ยงเหมาะสมตามแนวทางการลงทุนเน้นคุณค่า (VI)

“เห็นชัดแล้วว่าวิกฤตโควิดได้กะเทาะปัญหาทางการเงินของครัวเรือนไทยให้เห็นชัดเจนขึ้นมาก หนี้ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้น สวนทางกับการออมที่ลดลง สะท้อนความเปราะบางทางการเงินของครัวเรือนไทยที่ยังไม่พร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยซึ่งเริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา การส่งเสริมความรู้และทักษะทางการเงินการลงทุนคือหลักการที่เรามุ่งเน้นมาตลอดระยะเวลา 11 ปี ที่ดำเนินธุรกิจมา

ด้วยหวังเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยในการสร้างพื้นฐานการออม เป็นทางเลือกในการลงทุน และช่วยบริหารจัดการความเสี่ยงการลงทุน เพื่อให้คนไทยสามารถประเมินศักยภาพทางการเงินและมีภูมิคุ้มกันทางการเงินได้ในระยะยาว” นายตราวุทธิ์กล่าว

หนุนคนไทยเข้าถึงการเงินด้วยเทคโนโลยี

นายตราวุทธิ์ยังกล่าวอีกว่า ก้าวถัดไปของจิตตะ เรายังยืนหยัดในวิสัยทัศน์ที่ต้องการนำเทคโนโลยีมาช่วยให้คนไทยเข้าถึงการเงิน การลงทุนที่ดีได้ง่ายขึ้น ด้วยการลดวงเงินลงทุนขั้นต่ำในกองทุนส่วนบุคคลของ บลจ. จิตตะ เวลธ์ ลงอย่างต่อเนื่อง จนล่าสุดนักลงทุนสามารถเข้าถึงกองทุนส่วนบุคคลจากจิตตะ เวลธ์ ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นเพียง 50,000 บาท

ซึ่งเราจะไม่หยุดแค่นั้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงทางการเงินแก่ลูกค้าและสังคมไทยแล้ว จิตตะยังเตรียมที่จะขยายขอบเขตการทำธุรกิจ หรือ Ecosystem ให้ครอบคลุมมิติต่าง ๆ ของการเงินส่วนบุคคลมากขึ้น เพื่อสร้างสุขภาพทางการเงินที่แข็งแรงบนหลักการที่ถูกต้อง โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการสร้างวินัยทางการเงินให้กับนักลงทุนทั้งการออม การลงทุนให้เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง และอัตโนมัติ ซึ่งจะตอบโจทย์หลักการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนและมั่นคงในระยะยาว

และเนื่องในวาระครบรอบ 11 ปี จิตตะสนับสนุนให้คนไทยสามารถบริหารจัดการความมั่งคั่งให้ยั่งยืน ด้วยความรู้ทางการเงิน และหลักการที่ถูกต้อง จึงมอบของขวัญให้นักลงทุนที่เพิ่มทุนในกองทุนส่วนบุคคลทุกนโยบายของ บลจ.จิตตะ เวลธ์ ด้วยหนังสือรวมเล่มที่จัดทำขึ้นพิเศษในโอกาสครบรอบ 11 ปี พร้อมลายเซ็นสุด Exclusive จากตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์

นอกจากนี้ ยังมีโปรโมชั่นส่วนลดหนังสือของ สำนักพิมพ์ Investing.in.th ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์เกี่ยวกับหนังสือด้านการเงิน การลงทุน ตลอดทั้งเดือนเมษายน 2566 เพื่อช่วยสร้างพื้นฐานความรู้ทางการเงินให้ลูกค้า อันจะนำไปสู่สุขภาพทางการเงินที่แข็งแรงและยั่งยืน