คปภ.ลุยตรวจเข้ม “แบงก์ขายประกันภัย” พบธนาคารหลายแห่งหมิ่นเหม่ฝ่าฝืนกฎ

คปภ. จับตาไม่กระพริบลุยตรวจเข้ม “แบงก์ขายประกันภัย” ลงเช็คพื้นที่จังหวัดกระบี่ พบธนาคารหลายแห่งหมิ่นเหม่ต่อการฝ่าฝืนประกาศ คปภ.

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงาน คปภ.ได้ลงพื้นที่เพื่อออกตรวจธนาคารพาณิชย์หลายแห่งในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ติดตามการปฏิบัติตามประกาศ คปภ. เกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่านธนาคาร ทั้งนี้ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเกิดประสิทธิภาพและเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้กับประชาชน

จากการตรวจติดตามครั้งนี้ พบว่า ในภาพรวมหลายธนาคารได้มีการปรับปรุงการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย โดยแบ่งพื้นที่การขายและมีการติดป้ายแสดงไว้อย่างชัดเจน มีการปิดแสดงข้อแนะนำประชาชน 12 ข้อ ในการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผ่านช่องทางธนาคารไว้โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้ทราบ

“แต่พบว่าบางสาขาของธนาคารยังมีประเด็นที่หมิ่นเหม่ต่อการไม่สอดคล้องกับประกาศ คปภ. เกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่านธนาคารดังกล่าว เช่น แบบฟอร์มใบสมัครบัตรเดบิตบางธนาคารที่มีบริการประกันภัยไม่ได้ระบุค่าเบี้ยประกันแยกจากค่าธรรมเนียมบัตร ซึ่งอาจทำให้ผู้บริโภคสับสน” นายสุทธิพลกล่าว

Advertisment

เลขาธิการ คปภ.กล่าวว่า นอกจากนี้ยังพบว่าเอกสารแนะนำผลิตภัณฑ์และแบบฟอร์มใบสมัครฯของบางธนาคารไม่ชัดเจน ทำให้ลูกค้าอาจเกิดความสับสนและไม่ทราบว่าผลิตภัณฑ์ที่ตนซื้อเป็นผลิตภัณฑ์ประกันภัย อีกทั้ง การที่ธนาคารแห่งหนึ่งมีการให้บริการประกันภัยร่วมกับบัญชีเงินฝาก โดยมีการหักค่าดอกเบี้ยเงินฝากในกรณีที่มีบริการประกันภัยดังกล่าว แม้ทางธนาคารจะชี้แจงว่ามิใช่เป็นเบี้ยประกันภัย

แต่เมื่อพิจารณาแล้ว การหักดอกเบี้ยในกรณีนี้ก็สุ่มเสี่ยงต่อการถูกมองว่าเป็นการหักดอกเบี้ยเงินฝากเพื่อนำมาชำระเป็นค่าเบี้ยประกันภัยโดยที่ไม่ได้แจ้งลูกค้าว่ามีการชำระเบี้ยประกันภัย

โดยเบื้องต้น ได้แจ้งให้ทางสาขาธนาคารดังกล่าวรีบปรับปรุงเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ พร้อมกำชับทาง คปภ. ภาค 8 และ คปภ. จังหวัดกระบี่ ให้กลับมาตรวจติดตามบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง จากนั้นจะได้มีหนังสืออย่างเป็นทางการแจ้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการแก้ไขเพื่อมิให้ผู้บริโภคสับสน สำหรับมาตรการที่จะดำเนินการในกรณีที่พบว่า “มีการกระทำความผิดจะใช้มาตรการจากเบาไปหาหนัก โดยมาตรการทางปกครองสูงสุดคือเพิกถอนใบอนุญาตนายหน้าประกันภัย”

Advertisment

อย่างไรก็ตาม ประชาชนควรตรวจสอบว่าผู้เสนอขายประกันภัย เป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้อง โดยสามารถตรวจสอบสถานะตัวแทน/นายหน้าประกันภัยได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน คปภ. www.oic.or.th และแอปพลิเคชั่น “รอบรู้ประกันภัย” หรือสอบถามได้ที่สายด่วน คปภ. 1186