คลังโชว์เก็บรายได้ 7 เดือนกว่า 1.37 ล้านล้าน ทะลุเป้ากว่าแสนล้าน

คลัง รายได้

คลังเผยรัฐบาลเก็บรายได้ 7 เดือนแรกของงบประมาณ 2566 ทั้งสิ้น สูงกว่าเป้า 1.12 แสนล้าน สรรพากรตัวหลักโกย 1 ล้านล้าน ขณะที่สรรพสามิตภาษีวูบต่อเนื่อง เหตุลดภาษีดีเซล

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 7 เดือนแรกของงบประมาณปี 2566 (ตุลาคม 2565-เมษายน 2566) รัฐบาลสามารถจัดเก็บรายได้สุทธิทั้งสิ้น 1,377,504 ล้านบาท สูงกว่าการประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 112,489 ล้านบาท หรือ 8.9% และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 7.4%

โดยหน่วยงานที่จัดเก็บรายได้สูงกว่าประมาณการที่สำคัญ ได้แก่ 1) กรมสรรพากร โดยเฉพาะการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ขยายตัวได้ดีตามเศรษฐกิจ 2) หน่วยงานอื่น เนื่องจากมีรายได้พิเศษจากการนำส่งทุน หรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียน รายได้จากสัมปทานโทรศัพท์เคลื่อนที่ และรายได้จากการประมูลคลื่นความถี่วิทยุระบบ FM

               

3) กรมศุลกากร เนื่องจากมูลค่าการนำเข้าขยายตัวได้ดี ประกอบกับมีการชำระอากรขาเข้าย้อนหลังตามคำพิพากษาคดี และ 4) รัฐวิสาหกิจ เนื่องจากมีการนำส่งรายได้ที่เหลื่อมมาจากปีงบประมาณก่อนหน้า

“อย่างไรก็ดี การจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิตต่ำกว่าประมาณการ จากการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนเป็นการชั่วคราว จากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่อยู่ในระดับสูง ทั้งนี้ หากไม่รวมรายได้พิเศษของส่วนราชการอื่นและกรมศุลกากร ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิสูงกว่าประมาณการ 59,359 ล้านบาท หรือ 4.7% และสูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 3.2%”

รายงานจากกระทรวงการคลังระบุว่า การจัดเก็บรายได้จำแนกตามหน่วยงานต่าง ๆ มีดังนี้

Advertisement

1.กรมสรรพากร จัดเก็บได้ 1,070,565 ล้านบาท สูงกว่าการประมาณการงบประมาณ 107,101 ล้านบาท หรือ 11.1% และสูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 65,166 ล้านบาท หรือ 6.5%

2.กรมสรรพสามิต จัดเก็บได้ 276,901 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 53,808 ล้านบาท หรือ -16.3% และต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 43,717 ล้านบาท หรือ -13.6%

3.กรมศุลกากร จัดเก็บรายได้ 76,917 ล้านบาท สูงกว่าการประมาณการ 15,317 ล้านบาท หรือ 24.9% และสูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 15,191 ล้านบาท หรือ 24.6%

4.รัฐวิสาหกิจ นำส่งรายได้ทั้งสิ้น 104,935 ล้านบาท สูงกว่าการประมาณการงบประมาณ 9,521 ล้านบาท หรือ 10%

Advertisement

และ 5.หน่วยงานอื่น นำส่งรายได้ทั้งสิ้น 137,861 ล้านบาท สูงกว่าการประมาณการงบประมาณ 55,214 ล้านบาท หรือ 66.8% และสูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 55,794 ล้านบาท หรือ 68%