กยศ. เปิดโอกาสครูแก้หนี้ในงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค

กยศ. เปิดโอกาสครูแก้หนี้

กยศ.เชิญชวนผู้กู้ยืมที่เป็นข้าราชการครู-บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค “Unlock a better life” สร้างโอกาสใหม่ เพื่อชีวิตครูไทยที่ดีกว่า

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมจัดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค “Unlock a better life” สร้างโอกาสใหม่ เพื่อชีวิตครูไทยที่ดีกว่า ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30-16.00 น. หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการและพันธมิตร กลุ่มสถาบันการเงินต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ภูมิภาค จ.สุราษฎร์ธานี จ.ระนอง จ.ชุมพร จ.นครศรีธรรมราช จ.กระบี่ จ.พังงา และ จ.พัทลุง ที่ประสบปัญหาหนี้สินได้รับการช่วยเหลือ โดยจะมีการเปิดการเจรจาแก้ไขปัญหาหนี้ร่วมกัน ตลอดจนการให้บริการอบรมความรู้ทางการเงิน

               

โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กองทุนขอเชิญชวนข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืม กยศ.เข้าร่วมงาน โดยสามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาการชำระหนี้ได้ที่บูท กยศ.” ผู้จัดการกองทุนกล่าวในที่สุด