ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้ง “วิจิตรา ภูมิชาติพงศ์” นั่งผู้ช่วยผู้จัดการ มีผล 1 มิ.ย.

คุณวิจิตรา ภูมิชาติพงศ์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้ง “วิจิตรา ภูมิชาติพงศ์” เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานบัญชีและการเงิน มีผลตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2566

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แต่งตั้งนางสาววิจิตรา ภูมิชาติพงศ์ เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานบัญชีและการเงิน สายงานการเงินและบริหารเงินลงทุน มีผลตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

สำหรับนางสาววิจิตรา ภูมิชาติพงศ์ มีประสบการณ์การทำงานที่หลากหลายทางด้านธุรกิจธนาคาร ธุรกิจขนส่ง มากว่า 17 ปี อาทิ ธนาคารไทยพาณิชย์, บริษัท ลินฟ้อกซ์ ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด, บริษัท กรีนสปอต จํากัด

               

นางสาววิจิตรา ภูมิชาติพงศ์ จบการศึกษาปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมขนส่ง จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และปริญญาโท ด้านวิศวกรรมขนส่ง จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เชื่อมั่นว่า นางสาววิจิตรา ภูมิชาติพงศ์ จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงได้อย่างยั่งยืน