“วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ” ลาออกทุกตำแหน่งในบอร์ด TOA

หุ้น TOA

TOA แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ “วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ” ลาออก “กรรมการ-กรรมการบริหาร”

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ ได้มีหนังสือแจ้งลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร เนื่องจากมีภารกิจที่เพิ่มขึ้น โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เป็นตันไป