สรรพสามิต ยันเพลิงไหม้ไม่มีเอกสารสำคัญ เก็บข้อมูลทางดิจิทัลหมดแล้ว

กรมสรรพสามิต
ภาพจาก Facebook กรมสรรพสามิต :: Excise Department

สรรพสามิต ยืนยันเหตุเพลิงไหม้ไม่กระทบเอกสารสำคัญ หลังยกระดับสู่องค์กรดิจิทัล พร้อมเป็นผู้นำการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและครบวงจร

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 จากกรณีที่มีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารการเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ชั้น 3 อาคารกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2566 โดยมีการแชร์ข้อความกันในสื่อโซเชียลมีเดียในประเด็นว่ามีผู้ได้ยินเสียงระเบิด และไฟไหม้ในบริเวณห้องเก็บเอกสารลับ ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น

นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ตามที่มีการสื่อสารข้อมูลกันในสื่อโซเชียลมีเดียในประเด็นว่ามีผู้ได้ยินเสียงระเบิด และเหตุเพลิงไหม้ ที่ชั้น 3 อาคารกรมสรรพสามิตเกิดในบริเวณห้องเก็บเอกสารลับนั้น เป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริง โดยในข้อเท็จจริงบริเวณที่เกิดเหตุเป็นห้องส่วนวางแผนและพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน สำนักแผนภาษี ซึ่งรับผิดชอบงาน ด้านยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต

               

“เหตุการณ์ครั้งนี้แม้ว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินทางราชการและเอกสารบางส่วน แต่ไม่สร้างความเสียหายด้านข้อมูล และไม่กระทบกับการดำเนินงานของกรมสรรพสามิต เนื่องจากกรมสรรพสามิต         ได้มีการยกระดับการทำงานด้วยการบันทึกเอกสารทั้งหมดไว้ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลไว้แล้ว”

ทั้งนี้ ภายใต้การบริหารงานของ ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต กรมสรรพสามิตได้ประกาศและเดินหน้ายุทธศาสตร์พัฒนาองค์กรให้ทันสมัยและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ด้วยการยกระดับสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Transformation) โดยการบูรณาการระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ มีการเชื่อมโยงในส่วนของกระบวนการทำงาน ข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ระบบงานสารสนเทศ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน เข้ากันอย่างไร้รอยต่อระหว่างโลกดิจิทัลและโลกแห่งความเป็นจริง และสร้างต้นแบบหน่วยงานบริการแบบไร้กระดาษ (Paperless) เพื่อจัดเก็บเอกสารราชการต่าง ๆ ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล สะท้อนการเป็นองค์กรที่มุ่งสู่การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการดำเนินการสู่ความยั่งยืน

เหตุการณ์เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ จึงไม่เกิดผลกระทบต่อกระบวนการดำเนินงานของกรมสรรพสามิต และไม่สร้างความเสียหายแก่ข้อมูลของประชาชน ผู้ประกอบการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ และกรมสรรพสามิต ยังสามารถเปิดทำการได้ตามปกติ

Advertisement

สำหรับสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ ยังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบและพิสูจน์หลักฐาน เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรและทำให้เกิดเสียงดังคล้ายระเบิด โดยจะแจ้งข้อเท็จจริงให้ทราบต่อไป