ไทยพาณิชย์ ขึ้นดอกเบี้ยฝากสูงสุด 0.25% เงินกู้ 0.18-0.20% มีผล 9 มิ.ย.

ไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ ประกาศปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 0.25% ขณะที่ดอกเบี้ยเงินกู้ปรับขึ้น 0.18-0.20% มีผลตั้งแต่ 9 มิ.ย. 2566 เป็นต้นไป

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี จาก 1.75% เป็น 2.00% ต่อปี โดยมีผลเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นั้น เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายและแนวโน้มเศรษฐกิจที่ขยายตัวต่อเนื่อง

ธนาคารไทยพาณิชย์จึงประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ โดยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราสูงสุด 0.25% ต่อปี เพื่อช่วยส่งเสริมการออมเงินในระยะยาวและช่วยให้ผู้ฝากเงินมีรายได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น พร้อมกับปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MRR MLR และ MOR 0.18%-0.20% ต่อปี เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งผ่านการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงเป็นการปรับให้อัตราดอกเบี้ยของธนาคารอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับทิศทางดอกเบี้ยของระบบธนาคารพาณิชย์โดยรวม ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

               
กฤษณ์ จันทโนทก
กฤษณ์ จันทโนทก

“เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มปรับลดลงมาอยู่ภายในกรอบเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย และเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ กนง. ธนาคารจึงได้ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้สูงขึ้น 0.05%-0.25% ต่อปี และปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อสะท้อนต้นทุนทางการเงินในระบบที่สูงขึ้น โดยปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) จากปัจจุบันอยู่ที่ 6.87% เป็น 7.05% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (Minimum Loan Rate) จากปัจจุบันอยู่ที่ 6.60% เป็น 6.80% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate) จากปัจจุบันอยู่ที่ 7.145% เป็น 7.325% ต่อปี ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยใหม่จะมีผลตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป” นายกฤษณ์กล่าว

ทั้งนี้ ธนาคารพร้อมให้การสนับสนุนลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยยังคงมาตรการพิเศษในการช่วยเหลือด้านต่าง ๆ สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีความเปราะบาง โดยคำนึงถึงศักยภาพและโอกาสในการปรับตัวของลูกค้าในอนาคต สำหรับลูกค้าที่ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือหรือคำปรึกษาสามารถติดต่อธนาคารได้ในช่องทางที่ลูกค้าติดต่ออยู่ หรือสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ SCB Call Center 0-2777-7777

Advertisement