ทีทีบีตั้ง “วิกรานต์ ปวโรจน์กิจ” นั่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารความเสี่ยง

นายวิกรานต์ ปวโรจน์กิจ

ทีเอ็มบีธนชาต แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง “วิกรานต์ ปวโรจน์กิจ” ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารความเสี่ยง ชี้เป็นการส่งต่อความสำเร็จเพื่อเป้าหมายการสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้กับลูกค้า

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 รายงานจากทีเอ็มบีธนชาต หรือทีทีบี เปิดเผยว่า ได้ประกาศแต่งตั้ง นายวิกรานต์ ปวโรจน์กิจ ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารความเสี่ยง (Chief Risk Officer) เพื่อส่งต่อความสำเร็จไปสู่การเป็นธนาคารที่ Make REAL Change เพื่อให้ลูกค้ามีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นอย่างแท้จริง พร้อมผลักดันให้ธนาคารสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ นายวิกรานต์ ปวโรจน์กิจ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และปริญญาโท บริหารธุรกิจ จาก Michigan State University เป็นผู้บริหารที่มีความรอบรู้และประสบการณ์ในการบริหารงานของธุรกิจธนาคารมากว่า 27 ปี

               

นอกจากนี้ยังมีความเชี่ยวชาญในด้านสินเชื่อธุรกิจหลากหลายรูปแบบ อาทิ สินเชื่อลูกค้าธุรกิจสหบรรษัทธนกิจ สินเชื่อลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และเอสเอ็มอี และการติดตามหนี้ รวมถึงด้านวาณิชธนกิจและตลาดทุน การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ การปรับโครงสร้างสินเชื่อ และการพัฒนาสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้/ทรัพย์สินด้อยคุณภาพ

ก่อนหน้านี้ นายวิกรานต์ ปวโรจน์กิจ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์พหลโยธิน จำกัด และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าที่ปรึกษาบริหารการเงินพิเศษที่ทีทีบี