สมาคมแบงก์ ลั่น เพิ่มจำนวนแบงก์ไม่ใช่ปัญหา แต่ต้องไม่กระทบเสถียรภาพ

ผยง ศรีวณิช

สมาคมธนาคารไทย เผย เพิ่มจำนวนผู้เล่นในตลาดได้ รับช่วยให้เกิดการแข่งขันสมบูรณ์ เตือนต้องไม่กระทบเสถียรภาพของระบบ หลังมีผู้เล่นหลายรายทยอยออกจากระบบ ชี้ จำนวนไลเซนส์ Virtual Bank แค่ปัจจัยหนึ่ง ไม่ใช่ผล

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 นายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย (TBA) เปิดเผยว่า สำหรับการเพิ่มจำนวนธนาคารเพื่อทำให้ต้นทุนถูกลงนั้น มองว่า การพิจารณาจะต้องดูหลายองค์ประกอบ เนื่องจากต้นทุนมีหลายตัว เช่น ต้นทุนหนี้เสีย และต้นทุนการเข้าถึงและการติดตามหนี้ ซึ่งปกติจะไม่มีการนำเรื่องนี้เข้ามาอยู่ในสมการ ทำให้มีผู้เล่นหลายรายทยอยออกจากระบบไป ซึ่งสะท้อนภาพการแข่งขันหลายอย่าง ดังนั้น การมีผู้เล่นมากขึ้น จะนำไปสู่การแข่งขันที่สมบูรณ์มากขึ้น

อย่างไรก็ดี หากพูดสถาบันการเงิน ซึ่งปัจจุบันไม่ได้หมายถึงแค่ธนาคารพาณิชย์ แต่รวมไปถึง ผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ (น็อนแบงก์) สหกรณ์ ผู้เช่าซื้อ ซึ่งหากดูผู้เล่นปัจจุบันมีไม่น้อย โดยการเพิ่มจำนวนจะต้องมาพร้อมเสถียรภาพ และเกิดการแข่งขันมากขึ้น แต่ต้องทำให้เกิดการเท่าเทียมในการแข่งขัน และดูโครงสร้างการเข้าถึงของลูกค้าแต่ละราย เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

สำหรับกรณีจำนวนใบอนุญาตการจัดตั้งธนาคารไร้สาขา (Virtual Bank) จำนวน 3 ไลเซนส์นั้นเพียงพอหรือไม่นั้น มองว่า จำนวนใบอนุญาตจะ 3 หรือ 4 ไลเซนส์ ไม่ได้สำคัญกับจำนวน แต่ต้องดูการแข่งขันที่ยั่งยืน สมดุล และมีคุณภาพ รวมถึงมิติการปล่อยสินเชื่อด้วย


“เราต้องดูภาพรวมของการแข่งขันด้วย และเห็นด้วยกับหลักการ เปิดการแข่งขัน หรือ Open Competition ซึ่งต่อไปจะเป็นน็อนแบงก์ หรือดิจิทัลมากขึ้น ซึ่งปริมาณก็เป็นปัจจัยหนึ่ง แต่ไม่ใช้ Out Come โดยการเพิ่มจำนวนได้ แต่ต้องดูการแข่งขันและการปล่อยสินเชื่ออย่างรับผิดชอบ Responsible Lending เพื่อให้ระบบมีเสถียรภาพควบคู่กัน”