ศูนย์วิจัยกสิกรไทย แต่งตั้ง “บุรินทร์ อดุลวัฒนะ” เป็นกรรมการผู้จัดการคนใหม่

บุรินทร์ อดุลวัฒนะ
บุรินทร์ อดุลวัฒนะ

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย แต่งตั้ง “นายบุรินทร์ อดุลวัฒนะ” เป็น “กรรมการผู้จัดการ” คนใหม่ มีผลตั้งแต่ 1 ก.ค. 2566 เป็นต้นมา

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด แต่งตั้ง นายบุรินทร์ อดุลวัฒนะ เป็นกรรมการผู้จัดการ และ Chief Economist บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นมา

นายบุรินทร์ อดุลวัฒนะ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโทด้าน Mathematics and Economics จาก University of Cambridge ประเทศอังกฤษ มีประสบการณ์การทำงานภาคการเงินกับ Credit Agricole Hong Kong ธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารกรุงเทพ

               

เริ่มเข้าทำงานที่ธนาคารกสิกรไทย เมื่อปี พ.ศ. 2565 ในตำแหน่ง Managing Director และ Private Banking Business Head ก่อนได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ และ Chief Economist บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด