แบงก์กรุงเทพ ประกาศปิดปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์ 6 ส.ค.นี้

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ แจ้งปิดปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์ชั่วคราว วันที่ 6 ส.ค. 66 นี้ เวลา 03.00-06.00 น. เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า

วันที่ 2 สิงหาคม 2566 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) แจ้งขออภัยในความไม่สะดวก กรณีขอปิดปรับปรุงระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ชั่วคราว เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น ในเช้าวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 03.00-06.00 น. ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้าของธนาคารและลูกค้าต่างธนาคาร ไม่สามารถใช้บริการทำธุรกรรมในวันและเวลาที่กำหนดได้ ตามรายละเอียด ดังนี้

 • บริการโมบายแบงกิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank Mobile Banking)
 • บริการ BeMerchant
 • บริการ BeMerchant NextGen
 • บริการ BeWallet
 • บริการบัวหลวง ไอแบงกิ้ง (Bualuang iBanking)
 • บริการบิซ ไอแบงกิ้ง (BIZ iBanking)
 • บริการตัวแทนธนาคาร (Banking Agent)
 • บริการเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม (ATM) เครื่องรับฝากเงินสด (CDM) และเครื่องบัวหลวงฝากถอนอัตโนมัติ (CDM/ATM) ไม่สามารถให้บริการผู้ถือบัตรเดบิต บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพในการทำธุรกรรมต่าง ๆ รวมถึงไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ Bangkok Bank Mobile Banking, Bualuang iBanking และ Direct Debit Registration ได้
 • บัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพทุกประเภท และบัตรเงินสดธนาคารกรุงเทพ
 • ผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพทุกประเภท ไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภทผ่านทุกช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
 • บริการบัวหลวงโฟน
 • บริการ SMS แจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชี
 • บริการรับเงินโอน ฝากเงิน และชำระค่าสินค้าและบริการ จากต่างธนาคารเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ
 • บริการ e-Wallet และ QR Payment
 • บริการกองทุนเปิดทุกประเภทผ่านทุกช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
 • บริการจองซื้อพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) หุ้นกู้ และหุ้นสามัญผ่านทุกช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
 • บริการออกหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ (Bualuang e-Guarantee)
 • บริการบัวหลวง ไอซัพพลาย (Bualuang iSupply)
 • บริการคอร์ปอเรท ไอแคช (Corporate iCash) ไม่สามารถเรียกดูรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Statement) ได้

ทั้งนี้ บัวหลวงเอทีเอ็ม (ATM) เครื่องรับฝากเงินสด (CDM) และเครื่องบัวหลวงฝากถอนอัตโนมัติ (CDM/ATM) สามารถให้บริการผู้ถือบัตรต่างธนาคารทุกประเภทได้ตามปกติ

               

ธนาคารขออภัยลูกค้าทุกท่านสำหรับความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย โดยสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคารกรุงเทพทุกช่องทาง ได้แก่ www.bangkokbank.com, Bangkok Bank Line Official หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่บัวหลวงโฟน โทร.1333 หรือ 0-2645-5555