KCG ปิดตลาดวันแรก 8.30 บาท ลดลง 2.35% จากราคาไอพีโอ

หุ้น KCG หรือบมจ.เคซีจี คอร์ปอเรชั่น เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (วันนี้เป็นวันแรกราคาเปิดที่ 8.55 บาท ขณะที่ปิดตลาดราคาอยู่ที่ 8.30 บาท ลดลง 0.20 บาท  หรือลดลง 2.35% จากราคาไอพีโอที่ 8.50 บาท โดยระหว่างวันราคาสูงสุดที่  8.90  บาท และต่ำสุดที่  7.90 บาท

วันที่ 3 สิงหาคม 25666  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KCG ซึ่งเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) วันนี้เป็นวันแรก ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

โดยราคาเปิดเมื่อช่วงเช้าที่ 8.55 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.05 บาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 0.59% จากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ที่ราคา 8.50 บาท

               

ขณะที่ปิดตลาดวันแรกราคา 8.30 บาท ลดลง 0.20 บาท  หรือลดลง 2.35% โดยระหว่างวันราคาสูงสุดที่  8.90 บาทและต่ำสุดที่ 7.90 บาท

สำหรับจุดประสงค์ในการนำบริษัทเข้าตลาดหลักหทรัพย์เพื่อเงินที่ได้จากการระดมทุนจะนำไปใช้

1.ลงทุนในการก่อสร้างและพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าและคลังสินค้า KCG Logistics Park

2.ลงทุนซื้อเครื่องจักร เพื่อขยายกำลังการผลิตและปรับปรุงพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพการผลิต

3.ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 2 แห่ง ซึ่งรวมถึงสถาบันการเงิน 1แห่ง ซึ่งเป็น และ/หรือ มีความสัมพันธ์กับที่ปรึกษาทางการเงิน ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และการชำระคืนเงินกู้ยืมที่บริษัทได้กู้ยืมมาใช้ลงทุนในข้อ1 จำนวน 53 ล้านบาท และข้อ 2 จำนวน 262 ล้านบาท

4.เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินลงทุนสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ ทางด้านผลการดำเนินงานในปี 2563-2565 บริษัทมีรายได้รวม อยู่ที่ 4,950 ล้านบาท 5,265 ล้านบาท และ 6,232.7 ล้านบาท ตามลำดับ และมีกำไรสุทธิ อยู่ที่ 244.2 ล้านบาท 303.4 ล้านบาท และ 241.1 ล้านบาท ตามลำดับ

ขณะที่ในส่วนผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/2566 บริษัทมีรายได้รวม อยู่ที่ 1,723.3 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ อยู่ที่ 58.4 ล้านบาท