เลขาฯสภาพัฒน์ฝาก 4 ประเด็นชวนคิด พลิกประเทศไทยสู่โมเดลเศรษฐกิจ Inclusive Green Growth

ดนุชา พิชยนันท์
ดนุชา พิชยนันท์

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ ฝาก 4 ประเด็นชวนคิดสำหรับก้าวต่อไปของประเทศไทยเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่โมเดลเศรษฐกิจ Inclusive Green Growth

วันที่ 18 กันยายน 2566 นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ กล่าวว่า สำหรับการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่โมเดลการพัฒนาใหม่ เป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันคิดเพื่อให้ทุกคน จึงต้องการที่จะรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและมีความเชี่ยวชาญทุกท่านเข้ามาช่วยกันให้ความเห็นในหลาย ๆ ประเด็น

ทางเลขาธิการสภาพัฒน์จึงฝากประเด็นไว้ 4 เรื่องด้วยกันสำหรับก้าวต่อไปเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่โมเดลเศรษฐกิจ Inclusive Green Growth ดังนี้

               
  1. บนโลกที่มีหลายขั้วอำนาจ ไทยควรสร้างโอกาสหรือลดความเสี่ยงอย่างไร
  2. เศรษฐกิจไทยจะเติบโตอย่างยั่งยืนอย่างไร ภายใต้บริบทที่ผันผวน ซับซ้อนและคาดการณ์ได้ยาก
  3. โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ทุกคนได้รับโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมควรเป็นเช่นไร
  4. จะใช้เทคโนโลยเปลี่ยนโลกในการเปลี่ยนประเทศไปสู่โมเดลการพัฒนาใหม่อย่างไร

โดยโมเดลเศรษฐกิจ Inclusive Green Growth จะมุ่งเน้นที่การพัฒนาเศรษฐกิจมีการเติบโต (Growth) อย่างยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green) โดยสร้างโอกาสและความเท่าเทียมในสังคม (Inclusive) ภายใต้การบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

“ทั้งหมดก็เป็นสิ่งที่อยากจะเรียนและสภาพัฒน์เราเปิดรับฟังความคิดเห็นของทุกท่าน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทำงานขององค์กรในอนาคต” นายดนุชากล่าว