ภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ตัวแทนคลัง ลาออกจากบอร์ด ESSO

ภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข
ภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข

ภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อดีตรองปลัดคลัง แจ้งลาออกจากกรรมการในบอร์ด ESSO หลังเกษียณอายุราชการ

วันที่ 2 ตุลาคม 2566 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ESSO แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

รายงานแจ้งว่า นายภูมิศักดิ์ เพิ่งเกษียณอายุราชการ จากตำแหน่งรองปลัดกระทรวงการคลัง ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ ESSO ในฐานะตัวแทนกระทรวงการคลัง

               

ดังนั้น หลังจากนี้กระทรวงการคลังจะต้องแต่งตั้งผู้บริหารรายอื่นมาดำรงตำแหน่งกรรมการ ESSO แทน