SME D Bank เปิดรับสมัครกรรมการผู้จัดการคนใหม่ ยื่นใบ สมัคร 9 ต.ค.-7 พ.ย.นี้

SME D Bank เปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการคนใหม่  แทน “นารถนารี” ที่ครบวาระต้นปีหน้า ยื่น ใบสมัครได้ระหว่าง 9 ต.ค.-7 พ.ย.นี้

วันที่ 7 ตุลาคม 2566 รายงานจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank  แจ้งว่า ธนาคารได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคาร  โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2566 ถึง 7 พฤศจิกายน 2566

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามรายละเอียดที่ระบุในประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

               

โดยผู้สนใจดูรายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัครฯ ได้ที่ www.smebank.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับใบสมัครได้ที่ นายเขมชาติ อภิรัชตานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบสายงานจัดการทรัพยากร เลขานุการคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการ ธพว. ชั้น 4 อาคาร SME Bank Tower เลขที่ 310  ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400   โทร.08-5980-7863

รายงานแจ้งว่า นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการคนปัจจุบัน จะครบวาระดำรงตำแหน่ง ในเดือนมีนาคม 2567 หลังเข้ามาดำรงตำแหน่งนี้เมื่อปี 2563

SME D Bank