ปตท.แจ้ง ตลท. “ดนุชา พิชยนันท์” ลาออกบอร์ด PTT เหตุมีภารกิจอื่น

ดนุชา พิชยนันท์
ดนุชา พิชยนันท์

ปตท.แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ “ดนุชา พิชยนันท์” เลขาฯสภาพัฒน์ ขอลาออกบอร์ด PTT เหตุมีภารกิจอื่น มีผลตั้งแต่ 9 ต.ค. 2566

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) หรือ PTT รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ขอเรียนให้ทราบว่า นายดนุชา พิชยนันท์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา ได้แจ้งลาออกจากตําแหน่งกรรมการ ปตท. เนื่องจากมีภารกิจอื่น โดยการลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

สำหรับนายดนุชา พิชยนันท์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

               

ปัจจุบันคณะกรรมการ ปตท. ประกอบด้วย นายทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่, กรรมการ นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ กรรมการ นายลวรณ แสงสนิท กรรมการ นายพงศธร ทวีสิน กรรมการ พลเอกธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ กรรมการอิสระ นายกฤษณะ บุญยะชัย กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายผยง ศรีวณิช กรรมการอิสระ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ กรรมการอิสระ นายชโยดม สรรพศรี กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ นายณรงค์เดช สรุโฆษิต กรรมการอิสระ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการอิสระ พล.อ.อ.ชานนท์ มุ่งธัญญา กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ