ก.ล.ต.เชือด “รัฐชัย ธีระธนาวัฒน์” สร้างราคาหุ้น TIGER

ก.ล.ต.

ก.ล.ต.สั่งพักการให้ความเห็นชอบการเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานที่ปรึกษาทางการเงินของ “รัฐชัย ธีระธนาวัฒน์” บุคคลที่ถูกกล่าวโทษต่อ บก.ปอศ. กรณีสร้างราคาหุ้น TIGER เมื่อ 11 ก.ย.

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานว่า ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.ได้กล่าวโทษผู้กระทำความผิด 4 ราย ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) กรณีสร้างราคาหรือปริมาณการซื้อขายหุ้น บมจ.ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง (TIGER) เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566

เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีพฤติการณ์ที่ถือเป็นการกระทำผิดที่มีความร้ายแรงและส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือต่อตลาดทุน เพื่อให้ บก.ปอศ.พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป โดยนายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ ซึ่งเป็นบุคคลหนึ่งที่ถูกกล่าวโทษกรณีดังกล่าว ในขณะนั้นเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานที่ปรึกษาทางการเงินสังกัดบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

               
รัฐชัย ธีระธนาวัฒน์
รัฐชัย ธีระธนาวัฒน์

การถูก ก.ล.ต.กล่าวโทษดังกล่าวทำให้ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานรายข้างต้น เข้าข่ายมีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ ก.ล.ต.ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงาน พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 (ประกาศที่ปรึกษาทางการเงิน)

ก.ล.ต.จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ 26 (2) ประกาศที่ปรึกษาทางการเงิน สั่งพักความเห็นชอบการเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานที่ปรึกษาทางการเงินตลอดระยะเวลาการให้ความเห็นชอบที่ยังเหลืออยู่ ซึ่งจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยให้มีผลนับแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2566