“KKP-เครดิตบูโร-NDID” เปิดให้ตรวจข้อมูลเครดิตผ่าน KKP MOBILE ฟรี

KKP

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จับมือกับบริษัท เครดิตบูโร และบริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี หรือ NDID เปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลเครดิตแบบสรุปฟรี รู้ผลได้ทันที ผ่านแอปพลิเคชั่น “KKP MOBILE” โดยถือเป็นครั้งแรกในประเทศ ที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงประวัติการเงินแบบองค์รวมของตนเองผ่านแอปพลิเคชั่นของธนาคารได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 นายฟิลิป เชียง ชอง แทน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารเกียรตินาคินภัทร เดินหน้าภารกิจสนับสนุนให้คนไทยเข้าถึงทรัพยากรอย่างมีคุณภาพ จับมือกับบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) และบริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด (NDID) เปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลเครดิตแบบสรุปฟรี รู้ผลได้ทันที (Real Time) ผ่านแอปพลิเคชั่น KKP MOBILE โดยถือเป็นครั้งแรกในประเทศ

               

บริการนี้จะแสดงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับภาระหนี้ อาทิ จำนวนบัญชีสินเชื่อ วงเงินสินเชื่อรวม ยอดหนี้คงเหลือรวม และประเภทบัญชีสินเชื่อ เป็นต้น ทำให้ลูกค้าสามารถตรวจสุขภาพการเงินของตนเอง เพื่อเตรียมขออนุมัติสินเชื่อหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่น ๆ กับสถาบันการเงิน

อีกทั้งยังสามารถใช้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนความผิดปกติของรายการหนี้ที่อาจเกิดจากภัยไซเบอร์ได้อย่างทันท่วงที ในทุกที่ทุกเวลา โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง ไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่มีผลกระทบต่อการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร เพียงเข้าเมนู “ตรวจสอบเครดิตบูโร” ในแอปพลิเคชั่น KKP MOBILE

“ธนาคารเกียรตินาคินภัทร มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้เข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย โดยเป็นธนาคารแรกที่จับมือกับเครดิตบูโร และ NDID เปิดให้บริการตรวจเครดิตบูโรแบบสรุปบนแพลตฟอร์มของธนาคารได้แบบไม่มีค่าใช้จ่าย อีกทั้งรู้ผลได้แบบเรียลไทม์ โดยธนาคารและพันธมิตรเชื่อมั่นว่าการตรวจเครดิตบูโรอย่างสม่ำเสมอ จะสนับสนุนให้ผู้บริโภครู้เท่าทันสถานะการเงินของตนเอง และสามารถบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม เพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น”

นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) กล่าวว่า ความร่วมมือของทั้ง 3 หน่วยงานในระบบสถาบันการเงินไทย จะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีการวางแผนการเงิน พร้อมมีวินัยในการออมเงินและรักษาเครดิตของตนเอง เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักในเรื่องภาระหนี้ การบริหารจัดการหนี้ การมีวินัย ใช้หนี้ครบ ใช้หนี้ตรงตามเวลา เพราะอยากเห็นคนไทยมีวินัยทางการเงินเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นายบุญสันต์ ประสิทธิ์สัมฤทธิ์ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี กล่าวว่า NDID ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนดิจิทัลผ่าน NDID Platform นำไปสู่ความเชื่อมั่นเพื่อขอข้อมูลเครดิตของประชาชนแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชั่น KKP Mobile เป็นการอำนวยความสะดวก ให้ประชาชนได้ตรวจสอบสุขภาพทางการเงินของตัวเองผ่านข้อมูลเครดิตอย่างสะดวก รวดเร็ว อีกทั้งไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักรู้ และสร้างวินัยทางการเงินของตนเอง เพื่อมีสุขภาพทางการเงินและความเป็นอยู่ที่ดีได้

ทั้งนี้ รายงานข้อมูลเครดิตแบบสรุปในบริการนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับเจ้าของข้อมูล เพื่อตรวจสอบจำนวนบัญชีสินเชื่อ และยอดหนี้ที่ถูกจัดเก็บไว้ที่เครดิตบูโรเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงต่อบุคคลที่สาม สำหรับลูกค้าของธนาคารเกียรตินาคินภัทร สามารถใช้บริการตรวจสอบข้อมูลเครดิตแบบสรุป ฟรี ! รู้ผลทันที บนแอป KKP MOBILE ได้แล้ววันนี้