“สรรคนนท์-จอมขวัญ จิราธิวัฒน์” ขายหุ้น ZEN รวม 17.28 ล้านหุ้น

หุ้น

ก.ล.ต. รายงาน “สรรคนนท์-จอมขวัญ จิราธิวัฒน์” บอร์ดและผู้ถือหุ้นใหญ่ขายหุ้น ZEN ออกจากพอร์ตรวม 17.28 ล้านหุ้น เมื่อ 20 พ.ย. ผ่าน บล.บัวหลวง

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานแบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ (แบบ 246-2) ของบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ZEN พบว่านายสรรคนนท์ จิราธิวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นใหญ่สัดส่วน 18.245% และนางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์ กรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นใหญ่สัดส่วน 18.245%

ได้ดำเนินการขายหุ้น ZEN ออกจากพอร์ตผ่านบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในจำนวนรายละ 8.64 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 2.88% รวมจำนวนที่ขายไปทั้งหมด 17.28 ล้านหุ้น โดยทำรายการไปเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2566 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ทั้งคู่เหลือหุ้นที่ถือครองหลังวันทำรายการ จำนวนรายละ 46.09 ล้านหุ้น สัดส่วน 15.365%

ทั้งนี้ ราคาหุ้น ZEN ในวันที่ทำรายการพบว่าเคลื่อนไหวขึ้นไปทำจุดต่ำสุดที่ราคา 9.90 บาท และขึ้นไปจุดสูงสุดที่ 10.10 บาท ปิดตลาดยืนทรงตัวที่ราคาสูงสุด ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบจากราคาวันก่อนหน้า

สำหรับ ZEN เป็นธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีบริษัทแกนคือ บริษัท เซ็นเรสเตอร์รองโฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นภายใต้แบรนด์ ZEN และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่น

จอมขวัญ จิราธิวัฒน์


นายสรรคนนท์ จิราธิวัฒน์