สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน 1 สิงหาคม 2560