เปิดตัว “ออมเพลิน” บนเป๋าตัง สร้างหลักประกันแรงงานนอกระบบ

ออมเพลิน ออมเงิน ภาครัฐ แรงงานนอกระบบ

สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ผนึก กอช. และกรุงไทย เปิดตัวบริการ “ออมเพลิน” บนแอปเป๋าตัง หนุนสะสมเงินออมระยะยาว สร้างหลักประกันมั่นคงให้แรงงานนอกระบบ

วันที่ 27พฤศจิกายน 2566 มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) โดยการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) นำร่องนวัตกรรมบริการการออมเพื่อการเกษียณอายุให้กับแรงงานนอกระบบ ร่วมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และธนาคารกรุงไทย เปิดการใช้บริการ “ออมเพลิน” บนแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง

หนุนกลุ่มเป้าหมายแรงงานนอกระบบให้สะสมเงินออมตามที่ได้ตั้งเป้าหมายของตนเองไว้ได้อย่างอัตโนมัติ (automatic saving) ในทุกครั้งที่มีการใช้จ่ายชำระเงินซื้อสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) ก่อให้เกิดการออมระยะยาว ผ่าน กอช. ซึ่งจะเป็นการช่วยเสริมสร้างหลักประกันที่มั่นคงหลังเกษียณอายุ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และช่วยลดปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนในอีกทางหนึ่ง

นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดตัวบริการ “ออมเพลิน” บนแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง บริการออมเงินรูปแบบใหม่สำหรับแรงงานนอกระบบ ที่ถูกพัฒนาจากแนวคิด “การออมเงินอัตโนมัติเพื่อการเกษียณ” กระตุ้นให้ออมเงินด้วยตัวเองทุกครั้งที่ใช้จ่าย โดยเชื่อมกับกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (G-Wallet) เพื่อสะสมเงินเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) สร้างหลักประกันที่มั่นคงในชีวิตให้กับแรงงานนอกระบบ

โดยมีนายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นายชนันต์ ชาญชัยณรงค์ ผู้จัดการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย และ นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ เข้าร่วมงาน

นางสาวรพีสุภา หวังเจริญรุ่ง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังกล่าวว่า จากการสำรวจพฤติกรรมการออมของครัวเรือน ที่จัดทำโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติเมื่อปี 2563 และการสำรวจโดยธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่าสัดส่วนของครัวเรือนไทยมีการออมประมาณร้อยละ 74.1 โดยร้อยละ 66.4 เป็นการวางแผนการออมเพื่อการเกษียณอายุ แต่มีเพียงร้อยละ 18.2 เท่านั้น ที่ทำได้จริงตามแผน

โดยเหตุผลหลักของการที่ไม่สามารถเก็บเงินออมได้คือ มีรายได้น้อยกว่ารายจ่าย ดังนั้น การพัฒนาบริการ “ออมเพลิน” ในโครงการส่งเสริมการออมเพื่อการเกษียณอายุสำหรับแรงงานนอกระบบด้วยแนวคิด “Automatic Saving for Retirement” จึงเป็นการปรับพฤติกรรมให้สามารถออมเงินตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ ในขณะที่มีการใช้จ่ายชำระเงินซื้อสินค้าแต่ละครั้ง ไม่ต้องรอให้มีเงินเหลือถึงค่อยเก็บออม

ซึ่งในเฟสแรกของโครงการนี้ เงินออมจะถูกสะสมไว้ใน กอช. และผู้ออมจะได้รับเงินสมทบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ กอช. กำหนด นอกจากนี้ ในบริการออมเพลินนี้มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออม และแผนการลงทุนควบคู่ไปด้วย

มูลนิธิ สวค. กอช. และธนาคารกรุงไทย ได้ร่วมกันพัฒนาบริการ “ออมเพลิน” บนแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ซึ่งเป็น Thailand Digital Open Platform ที่คนไทยทุกคนเข้าถึงได้สะดวก ทั่วถึง และเท่าเทียม มีการเชื่อมต่ออยู่แล้วกับแพลตฟอร์มพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ตอบโจทย์ความต้องการของคนไทยได้อย่างตรงจุด ทั้งบริการทางการเงิน สุขภาพ ไลฟ์สไตล์ การออม และการลงทุน

โดยโครงการนี้มุ่งหวังให้เกิดการออมอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะเป็นการเก็บออมในจำนวนเงินเพียงเล็กน้อยต่อครั้งที่มีการชำระซื้อสินค้า โดยกำหนดเงินออมขั้นต่ำเพียง 5 บาท และเมื่อสะสมครบ 50 บาทจะสามารถนำส่งเงินเข้า กอช.ได้ทันที

สำหรับผู้ที่ออมเงินผ่านบริการออมเพลินตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เมษายน 2567 จะได้รับสิทธิพิเศษ โดยได้รับเงินสมทบสูงสุด 100 บาทต่อเดือน พร้อมรับสิทธิลุ้นรับเงินรางวัล 500 บาท โดยในแต่ละเดือนมีจำนวน 500 รางวัล และพร้อมสิทธิลุ้นรับเงินสมทบเพิ่มเติมสูงสุดถึง 100,000 บาท


ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ www.aomplearn.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : ออมเพลิน-Aomplearn หรือ LINE ID : @Aomplearn