CIMBT ประกาศแต่งตั้ง “ณัฐณี เกษมรัฐกุล” เป็นผู้อำนวยการอาวุโส สื่อสารองค์กร

ณัฐณี เกษมรัฐกุล

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ได้รับการอนุมัติจาก ธปท. ในการแต่งตั้ง “ณัฐณี เกษมรัฐกุล” ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโส สื่อสารองค์กร มีผลตั้งแต่ 16 พ.ย. 66 เป็นต้นไป

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับการอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในการแต่งตั้ง “นางสาวณัฐณี เกษมรัฐกุล” ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการอาวุโส สื่อสารองค์กร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ นางสาวณัฐณีมีประสบการณ์การทำงานในหลากหลายสายธุรกิจ ทั้งด้านสินค้าอุปโภคบริโภค การธนาคาร และธุรกิจประกันมากกว่า 19 ปี ซึ่งมีความชำนาญในด้านสื่อสารองค์กร การสื่อสารภายในองค์กร การประชาสัมพันธ์ การช่วยเหลือชุมชนและสังคม รวมถึงกิจการสาธารณะ โดยเคยร่วมงานกับบริษัทชั้นนำหลากหลายแห่ง ได้แก่ มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล, เอไอเอ, ธนาคารเอชเอสบีซี และฟิลลิป มอร์ริส


โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีอักษรศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเท็กซัส ดัลลัส สหรัฐอเมริกา