ก.ล.ต. ตั้ง “เอนก อยู่ยืน” นั่งโฆษก มีผล 8 ธ.ค

ก.ล.ต. ตั้ง “เอนก อยู่ยืน” นั่งโฆษก

ก.ล.ต. ตั้ง เอนก อยู่ยืน รองเลขาธิการ เป็นโฆษก ก.ล.ต. มีผลตั้งแต่ 8 ธ.ค นี้

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยการแต่งตั้งรองเลขาธิการที่ดูแลสายสื่อสารองค์กรปฏิบัติหน้าที่เป็นโฆษก ก.ล.ต. เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างองค์กร*

โดยในปัจจุบัน นายเอนก อยู่ยืน ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ ดูแลสายยุทธศาสตร์และแผนงาน สายบริหารองค์กร และสายสื่อสารองค์กร จึงเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่โฆษก ก.ล.ต. มีผลตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป


อ่านรายละเอียดการปรับโครงสร้างองค์กร เรื่อง “ก.ล.ต. ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566” https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=10293