DMT ปรับโครงสร้าง ตั้งสายงานเพิ่ม ลุยศึกษาลงทุนธุรกิจใหม่

DMT
ภาพจาก https://www.tollway.co.th/th

“ทางยกระดับดอนเมือง” ปรับโครงสร้างองค์กร ตั้งสายงานกลุ่มธุรกิจใหม่ ลุยศึกษาลงทุนธุรกิจอื่นเพิ่ม นอกเหนือจากธุรกิจทางด่วนและทางพิเศษ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 67

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 นายศักดิ์ดา พรรณไวย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างองค์กรของบริษัท ในสายงานสำนักกรรมการผู้จัดการ

โดยการเพิ่มโครงสร้างสายงานกลุ่มธุรกิจใหม่ (New Business Venture) ในตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 1 อัตรา (ผู้บริหารระดับสูง) และตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย 1 อัตรา (ผู้บริหารระดับกลาง) เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัท

โดยเป็นไปตามกลยุทธ์ทางธุรกิจในการศึกษาและหาแหล่งเพื่อลงทุนในธุรกิจอื่นเพิ่มเติม นอกเหนือจากธุรกิจทางด่วนและทางพิเศษ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแผนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนปี 2567-2571


ทั้งนี้การปรับโครงสร้างองค์กรดังกล่าว มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป