ไทยกรุ๊ป ปิดดีล Bank of China ขายประกัน เจาะลูกค้าคนจีนในไทย

ไทยกรุ๊ป ปิดดีล Bank of China ขายประกัน เจาะลูกค้าคนจีนในไทย

เจ้าสัวเจริญ-สิริวัฒนภักดี ส่ง “ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์” ปิดดีล Bank of China (Thai) ขายประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ-ประกันอัคคีภัย เจาะลูกค้าคนจีนในประเทศไทย หวังสร้างหลักประกันที่มั่นคงอย่างยั่งยืน เริ่มจำหน่าย 2 ม.ค. 67

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ Thai Group Holdings กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน ในเครือทีซีซี ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ Bank of China (Thai) หนึ่งในบริษัทลูกของธนาคารแห่งประเทศจีน (ฮ่องกง) จำกัด ประกาศความร่วมมือในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและประกันภัยผ่านช่องทางของธนาคาร

ซึ่งจะเริ่มวางจำหน่ายในวันที่ 2 มกราคม 2567 เป็นต้นไป ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ พร้อมร่วมวางแผนสร้างความมั่นคงทางการเงินและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจากนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ ไทยกรุ๊ปฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน

นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TGH กล่าวว่า ไทยกรุ๊ปฯ ตอกย้ำการเป็นองค์กรชั้นนำในการสร้างความมั่นคงทางการเงิน และความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าอย่างทั่วถึง

ล่าสุดบริษัทได้ร่วมมือกับ Bank of China (Thai) ธนาคารชั้นนำในธุรกิจระหว่างประเทศที่มีเครือข่ายแข็งแกร่งในภูมิภาค เพื่อยกระดับและขยายช่องทางการเข้าถึงของลูกค้าต่างชาติมากขึ้น โดยเฉพาะคนจีนที่เข้ามาทำงานหรือดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล และสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับลูกค้า โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

สำหรับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ได้ดำเนินการผ่านบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SE Life นำเสนอผลิตภัณฑ์กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม แบบคุ้มครองสินเชื่อ MRTA ที่ออกแบบให้จำนวนเงินเอาประกันภัยสอดคล้องกับภาระหนี้คงค้างของผู้กู้และปกป้องครอบครัวผู้กู้จากภาระหนี้สินต่าง ๆ

ส่วนผลิตภัณฑ์ประกันภัย รับรองโดยบริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ INSURE ที่นำเสนอกรมธรรม์ประกันภัย ประเภทอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัยแบบคุ้มครองสินเชื่อ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบ้านของลูกค้าธนาคารจะได้รับความคุ้มครองอย่างรอบด้านทั้งจากอุบัติเหตุและภัยพิบัติต่าง ๆ

กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม แบบคุ้มครองสินเชื่อ MRTA (Mortgage Reducing Term Assurance) รับประกันโดย SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้กู้หลักหรือผู้กู้ร่วมของธนาคาร อายุรับประกันตั้งแต่ 20-69 ปี รวมระยะเวลาเอาประกันภัย 1-30 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด 30,000,000 บาท

มีจุดเด่นคือชำระเบี้ยประกันครั้งเดียว รวมทั้งจำนวนเงินเอาประกันภัยจะลดลง ตามตารางจำนวนเงินเอาประกันภัย ซึ่งสอดคล้องกับภาระหนี้ของผู้กู้และปกป้องครอบครัวผู้กู้จากภาระหนี้สิน หากผู้กู้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอันเกิดจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย ส่วนที่เหลือของจำนวนเงินเอาประกันภัยในขณะนั้น (ถ้ามี) SE Life จะจ่ายให้แก่ผู้รับผลประโยชน์รองที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ (เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด)

ส่วนกรมธรรม์ประกันภัย ประเภทอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัยแบบคุ้มครองสินเชื่อ รับประกันโดย INSURE อินทรประกันภัย ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้กู้หลัก หรือผู้กู้ร่วมของธนาคาร มีจุดเด่นคือค่าเบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 600 บาท ไม่มีความรับผิดชอบส่วนแรกในการเคลมประกันภัย มอบความคุ้มครองประกันภัยหลายด้าน

ได้แก่ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด อุทกภัย วาตภัย การชนของยานพาหนะหรือสัตว์พาหนะ ภัยจากอากาศยาน และคุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า (เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด) ทั้งนี้ ในอนาคต บริษัทมีแผนที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันภัยรถยนต์ รวมถึงประกันความเสี่ยงภัยอื่น ๆ เพื่อตอบสนองทั้งลูกค้ารายย่อยและลูกค้าองค์กรของธนาคารต่อไป

สำหรับทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์นี้จะวางจำหน่ายผ่านช่องทางของ Bank of China (Thai) ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2567 เป็นต้นไป โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านช่องทางของธนาคาร ดังนี้
· Call Center : 0-2679-5566
· Website : www.bankofchina.co.th
· Facebook : Bank of China Thailand

อนึ่ง บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ Thai Group Holdings (TGH) เป็นหนึ่งในสายธุรกิจหลักของกลุ่มทีซีซี ที่จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 มีลักษณะการประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)


ปัจจุบัน บริษัทมีการลงทุนใน 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจประกันชีวิต ผ่านบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (SE Life) ธุรกิจประกันวินาศภัย ผ่านบริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) (INSURE) และธุรกิจการเงิน ผ่านบริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด (SECAP)