ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ 44 วัน 1.27 แสนราย คิกออฟตลาดนัดแก้หนี้ 14 ม.ค.

ลงทะเบียน แก้หนี้นอกระบบ ออนไลน์ debt.dopa.go.th

ปลัด มท.สรุปผลลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบเข้าสู่วันที่ 44 ประชาชนลงทะเบียนแล้ว 127,309 ราย มูลหนี้ 8,150 ล้านบาท ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 3,056 ราย ย้ำ 14 ม.ค. kick off ตลาดนัดแก้หนี้พร้อมกันทั้งประเทศ 

วันที่ 14 มกราคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เป็นวันที่ 44 นับตั้งแต่เปิดลงทะเบียนเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 66 เป็นต้นมา โดยจากข้อมูลของสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง เมื่อเวลา 15.30 น. มีมูลหนี้รวม 8,150.559 ล้านบาท

ประชาชนลงทะเบียนแล้ว 127,309 ราย เป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 109,623 ราย และการลงทะเบียน ณ ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ 17,686 ราย รวมจำนวนเจ้าหนี้ 91,823 ราย

จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่

  1. กรุงเทพมหานคร ยังคงมากที่สุด มีผู้ลงทะเบียน 10,614 ราย เจ้าหนี้ 6,688 ราย มูลหนี้ 741.319 ล้านบาท
  2. จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ลงทะเบียน 5,201 ราย เจ้าหนี้ 4,477 ราย มูลหนี้ 336.903 ล้านบาท
  3. จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ลงทะเบียน 4,750 ราย เจ้าหนี้ 3,068 ราย มูลหนี้ 354.451 ล้านบาท
  4. จังหวัดสงขลา มีผู้ลงทะเบียน 4,746 ราย เจ้าหนี้ 3,520 ราย มูลหนี้ 306.383 ล้านบาท
  5. จังหวัดขอนแก่น มีผู้ลงทะเบียน 3,314 ราย เจ้าหนี้ 2,684 ราย มูลหนี้ 263.509 ล้านบาท

จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่

  1. จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้ลงทะเบียน 194 ราย เจ้าหนี้ 158 ราย มูลหนี้ 10.003 ล้านบาท
  2. จังหวัดระนอง มีผู้ลงทะเบียน 269 ราย เจ้าหนี้ 184 ราย มูลหนี้ 18.411 ล้านบาท
  3. จังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้ลงทะเบียน 330 ราย เจ้าหนี้ 238 ราย มูลหนี้ 10.572 ล้านบาท
  4. จังหวัดตราด มีผู้ลงทะเบียน 413 ราย เจ้าหนี้ 304 ราย มูลหนี้ 17.561 ล้านบาท
  5. จังหวัดสิงห์บุรี มีผู้ลงทะเบียน 447 ราย เจ้าหนี้ 303 ราย มูลหนี้ 21.644 ล้านบาท

“สำหรับข้อมูลการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบทั่วประเทศพบว่า มีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว 8,653 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 3,056 ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย 687.133 ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย 354.985 ล้านบาท มูลหนี้ลดลง 332.148 ล้านบาท

และจังหวัดที่สามารถนำลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้มากที่สุดยังคงเป็นจังหวัดนครสวรรค์เช่นเดิม โดยมีลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 2,910 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 72 ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย 224.684 ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย 4.650 ล้านบาท ทำให้มูลหนี้ของพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ลดลง 220.033 ล้านบาท

สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับความร่วมมือกระทั่งไม่สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยได้ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งสำนวนแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจในพื้นที่ มีการดำเนินคดีไปแล้ว 46 คดี ใน 19 จังหวัด” นายสุทธิพงษ์กล่าว

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ได้มอบหมายให้กรมการปกครองเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ “ตลาดนัดแก้หนี้” ซึ่งจะมีการ Kick off ในพรุ่งนี้ 14 มกราคม 2566 พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ

โดยมีหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมาให้บริการ เช่น การไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบ การรับลงทะเบียนขอความช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ การให้ความรู้และให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย กิจกรรมฝึกอาชีพ และสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ บริการให้คำปรึกษาทางการเงิน โปรโมชั่นพิเศษเรื่องสินเชื่อให้กับลูกหนี้ เจ้าหนี้ หรือผู้ประกอบการ

“ตนได้เน้นย้ำให้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านนายอำเภอ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ตลอดจนภาคีเครือข่ายทั้ง 7 ภาคี ได้แก่ ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคศาสนา ภาคสื่อสารมวลชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และภาคประชาชน ได้ช่วยกันเกื้อกูลและหนุนเสริมอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้ที่จะมาใช้บริการ “ตลาดนัดแก้หนี้” ที่ใกล้จะถึงนี้ ให้มากที่สุด อาทิ บางหมู่บ้าน บางชุมชน ที่อยู่ห่างไกลการเดินทางสัญจรลำบาก

ก็ขอให้ผู้นำในท้องถิ่นท้องที่ รวมไปถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านนายอำเภอ ร่วมกับภาคีเครือข่ายอำนวยความสะดวก เพื่อประชาชนเข้าถึงการแก้ปัญหาอย่างทั่วถึง” ปลัด มท. กล่าวเพิ่มเติม


นายสุทธิพงษ์กล่าวในช่วงท้ายว่า กระทรวงมหาดไทยยังคงเปิดรับลงทะเบียนพี่น้องประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบ ทั้งทางระบบออนไลน์ที่ https://debt.dopa.go.th หรือลงทะเบียนได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขตทั่วประเทศ โดยสามารถสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง