ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ 46 วัน 1.28 แสนราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 3,822 ราย

แก้หนี้

ปลัด มท. เผยยอดลงทะเบียนหนี้นอกระบบ วันที่ 46 ประชาชนลงทะเบียนแล้ว 128,813 ราย มูลหนี้ 8,306 ล้านบาท ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 3,822 ราย พร้อมสั่งการทุกอำเภอเดินหน้าจัดกิจกรรม “ตลาดนัดแก้หนี้” อย่างน้อยเดือนละ 4 ครั้ง

วันที่ 16 มกราคม 2567 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เป็นวันที่ 46 นับตั้งแต่เปิดลงทะเบียนเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นมา โดยจากข้อมูลของสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง เมื่อเวลา 15.30 น. มีมูลหนี้รวม 8,306.690 ล้านบาท

สุทธิพงษ์ จุลเจริญ

ประชาชนลงทะเบียนแล้ว 128,813 ราย เป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 110,647 ราย และการลงทะเบียน ณ ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ 18,166 ราย รวมจำนวนเจ้าหนี้ 93,367 ราย

จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่

  1. กรุงเทพมหานคร ยังคงมากที่สุด มีผู้ลงทะเบียน 10,666 ราย เจ้าหนี้ 6,742 ราย มูลหนี้ 748.900 ล้านบาท
  2. จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ลงทะเบียน 5,247 ราย เจ้าหนี้ 4,534 ราย มูลหนี้ 340.225 ล้านบาท
  3. จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ลงทะเบียน 4,791 ราย เจ้าหนี้ 3,120 ราย มูลหนี้ 359.879 ล้านบาท
  4. จังหวัดสงขลา มีผู้ลงทะเบียน 4,775 ราย เจ้าหนี้ 3,552 ราย มูลหนี้ 310.819 ล้านบาท
  5. จังหวัดขอนแก่น มีผู้ลงทะเบียน 3,364 ราย เจ้าหนี้ 2,729 ราย มูลหนี้ 266.814 ล้านบาท

จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่

  1. จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้ลงทะเบียน 199 ราย เจ้าหนี้ 171 ราย มูลหนี้ 10.866 ล้านบาท
  2. จังหวัดระนอง มีผู้ลงทะเบียน 274 ราย เจ้าหนี้ 185 ราย มูลหนี้ 18.441 ล้านบาท
  3. จังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้ลงทะเบียน 337 ราย เจ้าหนี้ 247 ราย มูลหนี้ 10.760 ล้านบาท
  4. จังหวัดตราด มีผู้ลงทะเบียน 414 ราย เจ้าหนี้ 304 ราย มูลหนี้ 17.561 ล้านบาท
  5. จังหวัดสิงห์บุรี มีผู้ลงทะเบียน 447 ราย เจ้าหนี้ 306 ราย มูลหนี้ 21.654 ล้านบาท

สำหรับข้อมูลการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบทั่วประเทศ พบว่ามีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว 9,464 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 3,822 ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย 783.577 ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย 437.571 ล้านบาท มูลหนี้ลดลง 346.006 ล้านบาท และจังหวัดที่สามารถนำลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้มากที่สุดยังคงเป็นจังหวัดนครสวรรค์เช่นเดิม

โดยมีลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 2,925 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 87 ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย 226.636 ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย 6.397 ล้านบาท ทำให้มูลหนี้ของพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ลดลง 220.238 ล้านบาท

นอกจากนี้ กรณีที่ไม่ได้รับความร่วมมือกระทั่งไม่สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยได้ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งสำนวนแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจในพื้นที่ มีการดำเนินคดีไปแล้ว 52 คดี ใน 22 จังหวัด

นายสุทธิพงษ์กล่าวว่า ภายหลังจากที่กระทรวงมหาดไทยได้ Kick off “ตลาดนัดแก้หนี้” พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศเมื่อวานนี้ พบว่าประชาชนให้ความสนใจและเกิดประโยชน์ในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ในวันนี้ตนจึงได้มีหนังสือสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดมอบหมายให้ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอำเภอ ดำเนินการจัดกิจกรรม “ตลาดนัดแก้หนี้” ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรืออย่างน้อยเดือนละ 4 ครั้ง โดยในระดับจังหวัด ยังคงมีการจัดกิจกรรมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

“ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ตลอดจนภาคีเครือข่ายทั้ง 7 ภาคีทุกพื้นที่ทั่วประเทศ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปให้คำปรึกษาพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึง ซึ่งกิจกรรม “ตลาดนัดแก้หนี้” เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการเพิ่มเติมจากการรับลงทะเบียนและไกล่เกลี่ยหนี้ที่ดำเนินการอยู่ก่อนแล้ว เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรม

จึงขอให้ทุกภาคส่วนช่วยกันประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การรับลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นตัวกลางในการประสานงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกและให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยยังคงเปิดรับลงทะเบียนพี่น้องประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบ ทั้งทางระบบออนไลน์ที่ https://debt.dopa.go.th หรือลงทะเบียนได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขตทั่วประเทศ โดยสามารถสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง” นายสุทธิพงษ์กล่าว