สลากดิจิทัลงวดนี้ ถูกรางวัลที่ 1 ทั้งหมด 22 ใบ คนเดียว 12 ใบ รับเงิน 72 ล้าน

สลากดิจิทัล

สลากดิจิทัลบนแอปเป๋าตัง งวดวันที่ 17 มกราคม 2567 ถูกรางวัลที่ 1 จำนวน 22 ใบ รวมรางวัล 132 ล้านบาท ถูกคนเดียวมากสุด 12 ใบ รับเงิน 72 ล้านบาท

วันที่ 17 มกราคม 2567 สลากดิจิทัลบนแอปเป๋าตังของธนาคารกรุงไทย งวดวันที่ 17 ม.ค. 2567 รางวัลที่ 1 เลขที่ 105979 จำนวนใบที่ถูกทั้งหมด 22 ใบ รวมเป็นเงินรางวัล 132 ล้านบาท

  • ถูก 1 ใบ จำนวน 1 คน
  • ถูก 2 ใบ จำนวน 2 คน
  • ถูก 5 ใบ จำนวน 1 คน
  • ถูก 12 ใบ จำนวน 1 คน

ตรวจผลการถูกรางวัลสลากดิจิทัล และสามารถขึ้นเงินรางวัลได้ ผ่านแอปเป๋าตัง
รายละเอียดเพิ่มเติม https://krungthai.com/link/paotang-digital-lottery-facebook