ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ 51 วัน 1.32 แสนราย มูลหนี้ 8.6 พันล้าน

เปิดลงทะเบียน หนี้นอกระบบ

ปลัด มท. เผยยอดลงทะเบียนหนี้นอกระบบ วันที่ 51 ประชาชนลงทะเบียนแล้ว 132,166 ราย มูลหนี้ 8,693 ล้านบาท ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 5,914 ราย มูลหนี้ลดลงกว่า 535 ล้านบาท ย้ำเปิดรับลงทะเบียนถึง 29 ก.พ.นี้

วันที่ 21 มกราคม 2567 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เป็นวันที่ 51 นับตั้งแต่เปิดลงทะเบียนเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นมา โดยจากข้อมูลของสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง เมื่อเวลา 15.00 น. มีมูลหนี้รวม 8,693.631 ล้านบาท

ประชาชนลงทะเบียนแล้ว 132,166 ราย เป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 112,863 ราย และการลงทะเบียน ณ ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ 19,303 ราย รวมจำนวนเจ้าหนี้ 97,439 ราย

จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่

  1. กรุงเทพมหานคร ยังคงมากที่สุด มีผู้ลงทะเบียน 11,029 ราย เจ้าหนี้ 6,981 ราย มูลหนี้ 777.242 ล้านบาท
  2. จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ลงทะเบียน 5,393 ราย เจ้าหนี้ 4,760 ราย มูลหนี้ 359.729 ล้านบาท
  3. จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ลงทะเบียน 4,883 ราย เจ้าหนี้ 3,262 ราย มูลหนี้ 372.860 ล้านบาท
  4. จังหวัดสงขลา มีผู้ลงทะเบียน 4,878 ราย เจ้าหนี้ 3,682 ราย มูลหนี้ 319.736 ล้านบาท
  5. จังหวัดขอนแก่น มีผู้ลงทะเบียน 3,465 ราย เจ้าหนี้ 2,841 ราย มูลหนี้ 285.235 ล้านบาท

จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่

  1. จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้ลงทะเบียน 207 ราย เจ้าหนี้ 207 ราย มูลหนี้ 11.783 ล้านบาท
  2. จังหวัดระนอง มีผู้ลงทะเบียน 286 ราย เจ้าหนี้ 198 ราย มูลหนี้ 19.331 ล้านบาท
  3. จังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้ลงทะเบียน 348 ราย เจ้าหนี้ 264 ราย มูลหนี้ 11.122 ล้านบาท
  4. จังหวัดตราด มีผู้ลงทะเบียน 420 ราย เจ้าหนี้ 318 ราย มูลหนี้ 17.870 ล้านบาท
  5. จังหวัดสิงห์บุรี มีผู้ลงทะเบียน 456 ราย เจ้าหนี้ 325 ราย มูลหนี้ 22.741 ล้านบาท

ขณะที่ข้อมูลการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบทั่วประเทศพบว่า มีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว 11,768 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 5,914 ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย 1,176.737 ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย 640.806 ล้านบาท มูลหนี้ลดลง 535.931 ล้านบาท

และจังหวัดที่สามารถนำลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้มากที่สุดยังคงเป็นจังหวัดนครสวรรค์เช่นเดิม โดยมีลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 2,979 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 125 ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย 230.936 ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย 9.825 ล้านบาท ทำให้มูลหนี้ของพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ลดลง 221.111 ล้านบาท

“สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับความร่วมมือกระทั่งไม่สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยได้ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งสำนวนแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจในพื้นที่ มีการดำเนินคดีไปแล้ว 73 คดี ใน 26 จังหวัด” นายสุทธิพงษ์ กล่าว


ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยยังคงเปิดรับลงทะเบียนพี่น้องประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบ โดยเปิดรับลงทะเบียนถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567 ทั้งทางระบบออนไลน์ที่ https://debt.dopa.go.th หรือลงทะเบียนได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขตทั่วประเทศ โดยสามารถสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง