ธปท.มีมติโยกย้าย-แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง มีผล 1 มี.ค. 67

ธปท.

ธปท.ประกาศโยกย้ายและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง โยกย้าย “ธาริฑธิ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์” เป็น ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายบริหารความเสี่ยงองค์กร และเลื่อนตำแหน่ง “สมชาย เลิศลาภวศิน” เป็น ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน มีผล 1 มี.ค. 67

วันที่ 31 มกราคม 2567 นางสาวดวงพร รอดเพ็งสังคหะ เลขานุการคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยวันนี้ (วันพุธที่ 31 มกราคม 2567) มีมติโยกย้ายและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ดังนี้

1.ย้าย นายธาริฑธิ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน เป็น ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อทดแทน นายอัมพร แสงมณี ซึ่งขอลาออกก่อนเกษียณอายุ

2.เลื่อนตำแหน่ง นายสมชาย เลิศลาภวศิน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารอาคาร เป็น ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน


ผู้บริหารระดับสูง ธปท.