คลังจี้หน่วยงานรัฐ เตรียมพร้อมประมูล ออก TOR ก่อนงบฯปี’67 ผ่านสภา

กระทรวงการคลัง
แฟ้มภาพ

คลัง แนะหน่วยงานรัฐเตรียมเปิดประมูลโครงการ ออก TOR ระหว่างรองบฯปี’67 ผ่านสภา ด้านกรมบัญชีกลางเข้มยื่นอุทธรณ์มั่ว

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เรื่องงบประมาณปี 2567 ที่เกิดความล่าช้า ทางกรมบัญชีกลางได้แก้ไขให้ทุกส่วนราชการดำเนินการจัดเตรียม TOR และดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างไปจนถึงขั้นตอนรอการประมูล เพื่อให้งบฯลงทุนออกสู่ระบบตามเป้าหมาย 75% เบิกจ่ายงบประจำ 98% เบิกจ่ายภาพรวมทั้งหมด 93% ของงบประมาณรายจ่ายปี’67 วงเงิน  3.48 ล้านล้านบาท

ส่วนกรณีที่ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสภาในวาระ 2 หรือวาระ 3 แล้ว โดยในวันนี้ กรมบัญชีกลางจะมีการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อพิจารณาเรื่องที่ผู้รับจ้างหรือเอกชนที่ได้ยื่นข้อเสนอกับหน่วยงานรัฐ ดำเนินการอุทธรณ์ในปีงบประมาณเก่าที่ค้างให้เร่งดำเนินการสะสางให้จบโดยเร็ว พบว่าขณะนี้มีอยู่ประมาณ 100 รายการ

นางแพตริเซีย มงคลวนิช อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า การยื่นอุทธรณ์โครงการชนะประมูล ได้เร่งเคลียร์ของเก่าให้เร็วที่สุด เมื่องบประมาณปี’67 ผ่านสภาจะได้เตรียมรับมือทันที อีกปัญหาหนึ่งที่ทำให้การประมูลโครงการลงทุนของภาครัฐล่าช้า เป็นผลมาจากการที่ผู้แพ้การประมูล ยื่นอุทธรณ์ ซึ่งบางกรณีเป็นการยื่นอุทธรณ์ที่ไม่มีเหตุผล หากฟังไม่ขึ้นจะดีดออกไปก่อน เพื่อให้โครงการลงทุนเดินไปได้อย่างรวดเร็ว


ส่วนการแก้ไขกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในหมวดที่ว่าด้วยการอุทธรณ์นั้น ตามข้อเสนอเดิมของกรมบัญชีกลาง ต้องการให้มีการวางเงินประกันการอุทธรณ์ อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตทางกฎหมายว่า การทำดังกล่าว อาจเป็นการลิดรอนหรือกระทบสิทธิ์ของผู้ที่กระทำประมูลอย่างถูกต้อง และเป็นการสร้างภาระให้กับผู้ประกอบการ ทำให้โครงการลงทุนล่าช้าออกไป สร้างภาระโดยไม่จำเป็น ยอมรับเรื่องนี้ต้องใช้เวลาอีกนานในการแก้ไขกฎหมาย