สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน 2 สิงหาคม 2560