เปิดตัวเลขผู้โดยสาร “รถไฟฟ้า BTS” เดือน ม.ค.-มี.ค. 2567 เพิ่ม-ลด ?

บลจ.บัวหลวง เผยจำนวนผู้โดยสารระบบรถไฟฟ้า BTS ไตรมาส 1/2567 รวม 50 ล้านเที่ยว เพิ่มขึ้น 7.29% เดือน มี.ค. กลับมาฟื้นตัวจากเดือนก่อน

วันที่ 19 เมษายน 2567 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) รายงานจำนวนผู้โดยสารในระบบรถไฟฟ้า BTS (เฉพาะส่วนหลัก สถานีหมอชิต-สถานีอ่อนนุช และสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ-สถานีสะพานตากสิน) ในช่วงปีไตรมาส 1 ของปี 2567

รวมจำนวน 50 ล้านเที่ยว ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.4 ล้านเที่ยว หรือ +7.29% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันปีก่อน (YOY) ประกอบด้วย

  1. ม.ค.จำนวนผู้โดยสาร 16.7 ล้านเที่ยว ลดลง 3% จากเดือนก่อน เพิ่มขึ้น 6.3% จากปีก่อน
  2. ก.พ.จำนวนผู้โดยสาร 16.5 ล้านเที่ยว ลดลง 1.2% จากเดือนก่อน เพิ่มขึ้น 10.5% จากปีก่อน
  3. มี.ค.จำนวนผู้โดยสาร 16.8 ล้านเที่ยว เพิ่มขึ้น 1.9% จากเดือนก่อน เพิ่มขึ้น 5% จากปีก่อน

สำหรับรายละเอียดทรัพย์สินของ BTSGIF คือรายได้สุทธิที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก ซึ่งครอบคลุมระยะทาง 23.5 กิโลเมตร ประกอบด้วย สายสุขุมวิท ระยะทาง 17 กิโลเมตร จากสถานีหมอชิตถึงสถานีอ่อนนุช และสายสีลม ระยะทาง 6.5 กิโลเมตร จากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติถึงสถานีสะพานตากสิน ตามสัญญาสัมปทาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ 4 ธันวาคม 2572

Advertisment

โดยประเภททรัพย์สินคือ สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ในอนาคต จากกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบขนส่งทางราง

ราคาประเมินอยู่ที่ 35,750 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) โดยบริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

ทั้งนี้ผู้ประเมินใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income approach) เป็นเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ โดยคิดจากประมาณการรายได้ค่าโดยสารหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและรายจ่ายฝ่ายทุน ตลอดระยะเวลาสัญญาสัมปทานที่เหลืออยู่และนำมาคำนวณหามูลค่าทรัพย์สินด้วยวิธีการคิดลด ให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้อัตราส่วนลด (Discount rate) ที่ 6.7% ต่อปี

ทั้งนี้มูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุนในปัจจุบันจะลดลงตามอายุของสิทธิในรายได้สุทธิตามสัญญาสัมปทานที่จะหมดอายุในปี 2572

Advertisment