กรมบัญชีกลาง ปรับระบบหักเงินเดือนข้าราชการชำระหนี้กยศ. หักเงินเดือนจ่ายตรง 2 แสนคน

กรมบัญชีกลาง ปรับปรุงระบบจ่ายตรงเงินเดือน เพื่อรองรับการหักเงินเดือนลูกหนี้ที่เป็นข้าราชการเพื่อชำระหนี้ให้ กยศ. ตาม พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า หลังจากพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ประสานข้อมูลลูกหนี้กับกรมบัญชีกลาง เพื่อช่วยหักเงินเดือนข้าราชการที่เป็นลูกหนี้ กยศ. ซึ่งมีลูกหนี้ที่เป็นข้าราชการกว่า 2 แสนคน

ทั้งนี้ กยศ. ได้กำหนดแนวปฏิบัติการหักเงินเดือน และจะเจรจาตกลงกับลูกหนี้เป็นรายบุคคลเกี่ยวกับจำนวนเงินเดือนที่จะหักเพื่อชำระหนี้ต่อเดือน เพื่อลดผลกระทบต่อลูกหนี้ จากนั้นจะจัดทำข้อมูลข้าราชการที่ยินยอมชำระหนี้ตามที่ได้ตกลงกับ กยศ.แยกตามส่วนราชการแต่ละแห่งเพื่อให้ส่วนราชการนำข้อมูลดังกล่าวไปตรวจสอบก่อนส่งให้กรมบัญชีกลางดำเนินการหักเงินเดือนจากระบบจ่ายตรงเงินเดือนต่อไป

กรมบัญชีกลาง ได้ดำเนินการพัฒนาระบบให้ส่วนราชการสามารถตรวจสอบข้อมูลลูกหนี้และดำเนินการหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ได้ โดยจะเริ่มหักเงินเดือนลูกหนี้ที่เป็นข้าราชการของกรมบัญชีกลางเป็นกลุ่มแรกในเดือนกรกฎาคม 2561 และขยายไปยังข้าราชการหน่วยงานอื่น ในเดือนตุลาคม 2561 ซึ่งกรมบัญชีกลางยินดีเป็นเครื่องมือที่สำคัญของรัฐบาล เพื่อสนับสนุนให้ กยศ. มีความเข้มแข็งมากขึ้น อันจะเป็นการพัฒนาระบบการศึกษาไทยให้มีความมั่นคงและยั่งยืน

 

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ