กรุงเทพประกันภัย ยกระดับอู่ในสัญญา อบรมงานซ่อมรถ EV

กรุงเทพประกันภัย จัดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมยกระดับอู่ในสัญญา สำหรับงานซ่อมรถไฟฟ้า รุ่นที่ 1 เล็งขยายผลรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในวันที่ 29 พ.ค.นี้

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จัดโครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับอู่ในสัญญา สำหรับงานซ่อมรถไฟฟ้า รุ่นที่ 1

ให้แก่เจ้าหน้าที่ของอู่ในสัญญาของบริษัท และเจ้าหน้าที่สินไหมทดแทนยานยนต์ เพื่อรองรับงานซ่อมรถยนต์ไฟฟ้า จากแนวโน้มการเติบโตทางการตลาดของรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 และจะจัดโครงการฝึกอบรม รุ่นที่ 2 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567

สำหรับบริษัทกรุงเทพประกันภัย เมื่อสิ้นปี 2566 มีพอร์ตรับประกันรถอีวี มาร์เก็ตแชร์ 10% ของตัวเลขรถอีวีที่จดทะเบียน ประกอบด้วย BYD, MG, ORA GOOD CAT, BMW, Tesla, Audi, Porsche แต่ปีนี้จะลดสัดส่วนมาร์เก็ตแชร์ลงเหลือ 7% เนื่องจากบริษัทจะไม่เข้าร่วมแคมเปญเบี้ยประกันคงที่ 2 ปี เพราะกังวลว่าจะไม่เป็นประโยชน์ในระยะยาว และไม่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทด้วย