คลังลุยค้ำประกันสินเชื่อผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ สูงสุด 8.5 หมื่นบาท

เผ่าภูมิ รมช.คลัง ควง “บสย.-กอช.” ค้ำประกันสินเชื่อชีวิตใหม่ ให้ผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ คาดได้รับสินเชื่อราว 1,200 ราย วงเงินค้ำประกันเฉลี่ย 85,000 บาทต่อคน

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดโครงการ บสย.สร้างชีวิตใหม่ ร่วมกับมูลนิธิ ณภาฯ เพื่อผู้ต้องขังที่กำลังพ้นโทษ ณ เรือนจำชั่วคราวโคกก่อง เรือนจำกลางอุดรธานี จ.อุดรธานี

นายเผ่าภูมิกล่าวว่า ผู้ต้องขังที่กำลังพ้นโทษ ขาดอาชีพ ขาดหลักประกัน ขาดความรู้ทางการเงิน และขาดการเข้าถึงแหล่งทุน วันนี้ตนจึงได้พาหน่วยงานในกำกับ ได้แก่ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เข้าแก้ไขปัญหาการเข้าถึงแหล่งทุนให้กับผู้ต้องขังที่กำลังพ้นโทษ

เนื่องจากผู้ต้องขังขาดอาชีพมานาน และขาดหลักประกัน หลังจากพ้นโทษ จะสร้างอาชีพก็ยากที่จะเข้าถึงแหล่งทุน เริ่มชีวิตใหม่ไม่ได้ ตนจึงเห็นความสำคัญของการใช้ “การค้ำประกันสินเชื่อ” เข้าทดแทนการขาดหลักประกันของผู้ต้องขังพ้นโทษ

โดย บสย.จะเข้าค้ำประกันสินเชื่อแก่ผู้ต้องขังหลังพ้นโทษเต็มจำนวน 100% ผ่านโครงการ PGS10 โดย ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อถึง 2 ปี และค่าธรรมเนียมพิเศษในปีที่ 3-10 สำหรับผู้ต้องขังหลังพ้นโทษที่ผ่านหลักสูตร โครงการ บสย. สร้างชีวิตใหม่

Advertisment

โดยตลอดโครงการทั่วประเทศ คาดช่วยเหลือผู้ต้องขังหลังพ้นโทษได้รับสินเชื่อที่ผ่านการค้ำประกันของ บสย. ราว 1,200 ราย วงเงินค้ำประกันเฉลี่ยต่อราย 85,000 บาท

นอกจากนี้ บสย.ยังจัดศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นพี่เลี้ยง เตรียมพร้อมในการประกอบธุรกิจ วางแผนทางการเงิน และประสานงานธนาคารพันธมิตร ช่วยเหลือผู้ต้องขังหลังพ้นโทษให้เข้าถึงสินเชื่อ และมีชีวิตใหม่ได้อีกครั้ง