บสย.-ไปรษณีย์ไทย ยกระดับการบริการ SMEs เพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน

ThailandPost

บสย. จับมือ ไปรษณีย์ไทย ชูจุดแข็งเครือข่ายบุรุษไปรษณีย์กว่า 25,000 คน ยกระดับการให้บริการช่วย SMEs ตั้งเป้าช่วยเหลือเข้าถึงสินเชื่อไม่น้อยกว่า 50,000 ราย ก่อให้เกิดสินเชื่อในระบบไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาท

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และ ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการส่งเสริมบริการผู้ประกอบการ SMEs ไทย

โดยใช้เครือข่ายของไปรษณีย์ไทย เสริมศักยภาพการให้บริการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพธุรกิจ SMEs ในการขอรับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน การบริหารจัดการหนี้ และเพิ่มองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อต่อยอดการทำธุรกิจ

โดยมี ดร.วราภรณ์ ข้องเกี่ยวพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานกลยุทธ์และการขับเคลื่อนองค์กร นายนเรศ ไชยวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายระบบงานไปรษณีย์และปฏิบัติการนครหลวง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด พร้อมด้วย นายวุฒิพันธุ์ ปริดิพันธ์ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานปฏิบัติการ และนางสาวสิริรัตน์ อร่ามเสรีวงศ์ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานสารสนเทศและดิจิทัล บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมเป็นพยาน ณ ห้องภาณุพันธุวงศ์ อาคารภาณุรังษีไปรษณียาคาร

นายสิทธิกรกล่าวว่า ความร่วมมือกับไปรษณีย์ไทยในครั้งนี้ เป็นการนำจุดแข็งด้านเครือข่ายของไปรษณีย์ไทย โดย “บุรุษไปรษณีย์” ที่มีความเชี่ยวชาญในการเข้าถึงทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เข้ามายกระดับการให้บริการของ บสย. เพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือลูกค้า และผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศ ในมิติต่าง ๆ ได้แก่

Advertisment

1. เพิ่มประสิทธิภาพการรับส่งเอกสารต่าง ๆ ของ บสย. ช่วยลดเวลาการจัดส่ง ทำให้เอกสารถึงมือผู้รับอย่างแม่นยำ สร้างการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และผู้ประกอบการ เพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs และลูกค้า บสย. เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และบริการต่าง ๆ จาก บสย. ได้รวดเร็ว และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังเพิ่มประสิทธิภาพการรับส่งเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของ บสย. ในการพัฒนาและยกระดับองค์กรด้วย Digital Technology และการให้บริการลูกค้าผ่านช่องทาง Digital Platform มากยิ่งขึ้น

2. ขยายโอกาสในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่มีหน้าร้านออนไลน์ใน ThailandPostMart แพลตฟอร์ม Marketplace ของไปรษณีย์ไทย ตลอดจนสมาชิก Post Family ของไปรษณีย์ไทย ที่มีจำนวนมากกว่า 1 ล้านราย สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ด้วยกลไกค้ำประกันสินเชื่อจาก บสย. ครอบคลุมผู้ประกอบการทุกกลุ่ม

รวมถึงวิสาหกิจชุมชน ภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ คาดว่าจะสามารถช่วยผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ไม่น้อยกว่า 50,000 ราย และก่อให้เกิดสินเชื่อในระบบไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาท

3. เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้กับลูกค้า บสย. มากยิ่งขึ้น ผ่านการขยายช่องทางจำหน่ายสินค้า ในรูปแบบอีคอมเมิร์ซ ผ่าน ThailandPostMart แพลตฟอร์ม Marketplace ของไปรษณีย์ไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า ซึ่งเป็นสัดส่วนหลักของ ลูกค้า บสย. คิดเป็นกว่า 70% หรือกว่า 570,000 ราย

Advertisment

ภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ บสย. และไปรษณีย์ไทย จะเดินหน้าแลกเปลี่ยนองค์ความรู้หรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ทั้งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อประโยชน์ที่จะเกิดสูงสุดกับผู้ประกอบการ ควบคู่กับการให้คำปรึกษา เสริมความรู้ ติดอาวุธให้ SMEs ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการขอสินเชื่อกับธนาคาร ผ่านศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs ของ บสย. มุ่งส่งเสริมผู้ประกอบการเติบโตอย่างยั่งยืน

ดร.ดนันท์กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทยพร้อมนำจุดแข็งด้านเครือข่ายของพี่ไปรฯ หรือบุรุษไปรษณีย์กว่า 25,000 คน ที่มีความเชี่ยวชาญ เข้าถึงทุกพื้นที่ มาช่วยเติมเต็มการสนับสนุนศักยภาพ SMEs ไทย ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านต่าง ๆ ร่วมกับ บสย. อาทิ การค้ำประกันสินเชื่อ การบริหารจัดการหนี้ ทำโครงการช่วยเหลือ SMEs สนับสนุนการให้ความรู้ ข้อแนะนำ ช่วยเหลือผู้ประกอบการในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่แหล่งเงินทุนกับสถาบันการเงิน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ เป็นต้น

“พี่ไปรฯ จะช่วยอำนวยความสะดวกให้การดำเนินงานสำรวจข้อมูล SMEs ที่ขอค้ำประกันสินเชื่อ ตลอดจนการบริหารจัดการหนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการรับ-ส่งใบสมัคร การเป็นตัวแทนในการตรวจเช็กที่อยู่ การถ่ายรูปและการปักหมุดที่ตั้งสถานประกอบการ รับชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ช่วยลดขั้นตอนการทำงาน

รวมถึงลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ด้วยเครือข่ายบุรุษไปรษณีย์ที่กระจายอยู่ทุกชุมชนทั่วประเทศ พร้อมรองรับความต้องการและตอบโจทย์พันธมิตร ภายใต้บริการ Postman Cloud ที่เปรียบเสมือน Cloud Service ในรูปแบบเครือข่ายบุคคล ให้บริการทั้งการเก็บข้อมูล และสำรวจทรัพย์สินทุกประเภท เหมาะสำหรับหน่วยงาน องค์กร หรือผู้ประกอบการที่ต้องการเก็บข้อมูลทรัพย์สิน เก็บเอกสารสำคัญจากลูกค้า หรือเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเฉพาะพื้นที่” ดร.ดนันท์ กล่าว