จุลพันธ์ แจงตั้ง ธันว์ นั่งผู้ช่วยเลขาฯ ยันไม่ทราบเรื่องคดี เจ้าตัวยื่นออกแล้ว

จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์
จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์

จุลพันธ์ รมช.คลัง ชี้แจงกรณีแต่งตั้งนายธันว์ วุฒิธรรม เป็นผู้ช่วยเลขาฯ ยันไม่ทราบเรื่องคดีมาก่อน กระบวนการแต่งตั้งเป็นไปตามกฎหมาย เผยเจ้าตัวได้ยื่นลาออกตั้งแต่วันที่ 11 มิ.ย.แล้ว เพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ชี้แจงกรณีการแต่งตั้งนายธันว์ วุฒิธรรม เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง โดยแจ้งว่าไม่ทราบเรื่องคดีความมาก่อน และทราบภายหลังการแต่งตั้งแล้วจากข่าว โดยนายธันว์ได้ทำงานในคณะทำงานมาระยะหนึ่ง โดยไม่เคยมีพฤติกรรมเสื่อมเสียหรือผิดกฎหมาย

หลังจากทราบข่าวเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. ได้พูดคุยกับนายธันว์และทราบว่าคดีอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ โดยนายธันว์พร้อมพิสูจน์ความบริสุทธิ์ และได้ขอลาออกจากตำแหน่งแล้วเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. หรือหลังจากที่มีคำถามเรื่องประเด็นนี้ เพื่อให้ทุกฝ่ายสบายใจ

ธันว์ วุฒิธรรม
ธันว์ วุฒิธรรม

ทั้งนี้ สำหรับกระบวนการแต่งตั้งเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ตรวจสอบไม่พบประวัติอาชญากรรมตามขั้นตอนเสนอรายชื่อ เพราะเป็นคดีแพ่งที่ยังไม่สิ้นสุด ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการอุทธรณ์ ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 9 ระบุคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง 9 ข้อ โดยข้อ (7) ว่า “ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ” ดังนั้น ตนจึงขอยืนยันว่าไม่ทราบเรื่องมาก่อนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

นายจุลพันธ์กล่าวว่า ไม่เคยกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และนายธันว์ไม่เคยหารือเรื่องคดีนี้ พร้อมทั้งย้ำว่าไม่เคยใช้ความสัมพันธ์ช่วยเหลือเอื้อประโยชน์ใด ๆ หากแทรกแซงคดีคงไม่ปรากฏในช่วงที่ผ่านมา ขอยอมรับว่าเหตุการณ์นี้เกิดจากความหละหลวมของตน และขอโทษกับความไม่สบายใจที่เกิดขึ้น

Advertisment