เริ่มแล้ว ! เงินฝาก UP LEVEL 11 เดือน ขั้นต่ำ 5 หมื่นบาท ธ.ก.ส.ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 8.80%

ธอส

ธ.ก.ส. จัดเงินฝากรับทรัพย์ “UP LEVEL” 11 เดือน เปิดให้ฝากขั้นต่ำ 50,000 บาท จ่ายดอกเบี้ยแบบขั้นบันได สูงสุด 8.80% ต่อปี เปิดรับฝากตั้งแต่วันนี้ถึง 15 ก.ค. 67

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ “UP LEVEL” เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้รักการออม เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน และสนับสนุนการสร้างวินัยในการออมเงินอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ฝากตามเงื่อนไขจะได้รับดอกเบี้ยแบบขั้นบันได สูงสุด 8.80% ต่อปี หรือเฉลี่ย 2.05% ต่อปี สำหรับเงื่อนไขเงินฝากดังกล่าว มีดังต่อไปนี้

โดยผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษ ฝากขั้นต่ำ ครั้งละ 50,000 บาทขึ้นไป และสามารถฝากเพิ่มได้ครั้งละ 50,000 บาทขึ้นไป รวมสูงสุดไม่เกิน 20,000,000 บาท ระยะเวลา 11 เดือน รับดอกเบี้ยแบบขั้นบันได สูงสุด 8.80% ต่อปี เฉลี่ย 2.05% ต่อปีทั้งโครงการ สำหรับบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก โดยจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน ทบเป็นต้นเงิน (ทุกวันที่ 15 ของเดือน) แบ่งอัตราดอกเบี้ยเป็น 3 ช่วง ได้แก่

  • ช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน-15 พฤศจิกายน 2567 ร้อยละ 1.25 ต่อปี (ระยะเวลา 5 เดือน)
  • ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2567-15 เมษายน 2568 ร้อยละ 1.50 ต่อปี (ระยะเวลา 5 เดือน)
  • ช่วงที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน-15 พฤษภาคม 2568 ร้อยละ 8.80 ต่อปี (ระยะเวลา 1 เดือน)

ทั้งนี้ ผู้ฝากที่ถอนเงินบางส่วน หรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนด ธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 ของต้นเงินที่ถอน ขั้นต่ำครั้งละ 500 บาท

สำหรับลูกค้ารายเดิมที่เคยฝากเงิน “โครงการเงินฝาก Step Up” (11 เดือน) ที่ครบกำหนดสามารถติดต่อสาขาเพื่อแสดงความประสงค์ขอฝากต่อโครงการเต็มจำนวน หรือฝากต่อบางส่วน หรือไม่ประสงค์ฝากต่อ ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 ก.ค. 67 ทั้งนี้ ท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ Call center 0-2555-0555

Advertisment