สรรพสามิต จัดเก็บภาษี 8 เดือน พุ่ง 3.4 แสนล้านบาท สูงขึ้น 11.4 %

กรมสรรพสามิต
ภาพจาก Facebook กรมสรรพสามิต :: Excise Department

กรมสรรพสามิตเผยผลการจัดเก็บภาษี ช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2567 จัดเก็บได้กว่า 3.4 แสนล้านบาท เพิ่มสูงขึ้น 11.4 %

วันที่ 22 มิถุนายน 2567 นางสาวนิตยา โสรีกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยผลการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิตในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2567 (เดือนตุลาคม 2566 – พฤษภาคม 2567) ว่า กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีได้ 349,563.54 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 11.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนและเพิ่มขึ้นมากกว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2567 ที่ขยายตัว 2.5% ต่อปี

นางสาวนิตยา กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว สะท้อนถึงประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตที่สูงกว่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย นอกจากนั้น การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในช่วง 8 เดือนแรก ยังสะท้อนถึงการใช้จ่ายในประเทศที่ดีขึ้น ตามการท่องเที่ยวที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

ดังจะเห็นได้จากภาษีสรรพสามิตที่เก็บจากสินค้าและบริการในหมวดที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น ภาษีเครื่องดื่ม ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 11.3 ต่อปี ภาษีกิจการบันเทิงหรือหย่อนใจ (ไนต์คลับและดิสโกเธค) และภาษีสนามกอล์ฟ ที่จัดเก็บได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.6 ต่อปี และร้อยละ 14.9 ต่อปีตามลำดับ

การจัดเก็บภาษีแบตเตอรี่ สูงขึ้นกว่าปีก่อนร้อยละ 13.0 ตามการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่เติบโตขึ้น อีกทั้ง ยังจัดเก็บภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 85.3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีการลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซล เพื่อเป็นการช่วยลดค่าครองชีพประชาชน

Advertisment

แม้ว่าการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2567 ที่สูงขึ้นกว่าร้อยละ 11 จากปีก่อน แต่ยังคงต่ำกว่าประมาณการรายได้ที่กรมสรรพสามิตได้รับจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังซึ่งตั้งไว้ สูงถึง 25% ที่ไม่ได้นับรวมผลกระทบของมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าระยะแรก (EV3.0) และมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าระยะที่ 2 (EV 3.5) โดยปรับลดอัตราภาษีรถยนต์ไฟฟ้าจากร้อยละ 8 เหลือร้อยละ 2 รวมถึงการปรับลดอัตราภาษีน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซล เพื่อช่วยลดค่าครองชีพประชาชนในช่วงที่ผ่านมา

โฆษกกรมสรรพสามิต กล่าวสรุปว่า ในปีงบประมาณ 2567 กรมสรรพสามิตจะเร่งดำเนินการจัดเก็บภาษีให้ได้ตามเป้าหมายตามที่ได้รับจากกระทรวงการคลังต่อไป