คลังจับมือ ธปท. ชงชื่อ “ดร.ปรเมธี วิมลศิริ” นั่งประธานบอร์ดแบงก์ชาติ

ดร.ปรเมธี วิมลศิริ

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 นี้ นายอำพน กิตติอำพน ประธานคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย (บอร์ด ธปท.) จะหมดวาระการดำรงตำแหน่ง และทั้งธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กระทรวงการคลัง ได้เสนอชื่อตรงกัน คือ ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) อดีตเลขาธิการสภาพัฒน์ และกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ให้กรรมการสรรหาพิจารณาขึ้นเป็นประธานบอร์ดแทน

รายงานข่าวแจ้งว่า นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้แต่งตั้งให้ นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ผู้ใกล้ชิด นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการสรรหาประธานธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน มีปลัดกระทรวงการคลัง และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงบประมาณ คณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นต้น

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ในขณะนี้ ธปท.ซึ่งมีอำนาจในการเสนอชื่อได้ 2 รายชื่อ คาดว่าจะเสนอชื่อ ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เป็น 1 ใน 2 ชื่อ ขณะเดียวกัน รมว.คลัง นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ซึ่งมีอำนาจในการเสนอ 1 รายชื่อ ก็ได้เสนอ ดร.ปรเมธี เช่นกัน ระหว่างนี้อยู่ในขั้นตอนรอให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณารายชื่อจากทั้ง 2 หน่วยงาน”

ตามขั้นตอน เมื่อคณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จากนั้นนำเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบ ภายในเดือน มิ.ย.นี้ หลังจาก ครม.เห็นชอบแล้ว จะนำชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้ารับตำแหน่งต่อไป