ธปท.ชงแบงก์พาณิชย์ช่วยลูกค้าน้ำท่วมทั้งเหนือ-กลาง-อีสาน

ธปท.ส่งซิกเร่งธนาคารพาณิชย์ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมทั้งภาคเหนือ-ภาคกลาง-ภาคอีสาน เช่น ให้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม ลดหรือยกเว้นดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียม ขยายเวลาผ่อนชำระฯลฯ

นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน ธปท.เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากที่พื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยกำลังประสบปัญหาภัยพิบัติรุนแรงในปัจจุบัน และได้สร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนเป็นวงกว้าง

ธปท.จึงขอความร่วมมือให้สถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ ที่อยู่ภายใต้การกำกับของ ธปท. พิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวทั้งทางตรงและทางอ้อมตามความจำเป็นและความเหมาะสม เพื่อให้ลูกหนี้มีเงินทุนและสภาพคล่องในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหรือให้สามารถประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจต่อไปได้ เช่น ให้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม ลดหรือยกเว้นดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียม ผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ โดยยังสามารถคงสถานะจัดชั้นสำหรับลูกหนี้ที่ได้รับความช่วยเหลือไว้เป็นชั้นปกติหรือจัดชั้นกล่าวเป็นพิเศษได้ตามเดิมก่อนเกิดเหตุภัยพิบัติ

ในส่วนของบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับนั้น ผู้ประกอบธุรกิจสามารถให้วงเงินชั่วคราวกรณีฉุกเฉินได้และให้ผ่อนชำระตามความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ และให้ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตสามารถปรับลดอัตราการผ่อนชำระหนี้บัตรเครดิตขั้นต่ำได้ตามความเหมาะสม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560


สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bot.or.th/Thai/FIPCS/Documents/FPG/2560/ThaiPDF/25600192.pdf